ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Aktualności projektu

Aktualności projektu

Nowy sprzęt, nowe możliwości

Dnia 01.04.2017 odbyły się ćwiczenia doszkalające mające na celu zapoznanie się przewodników z nowym sprzętem, który wymaga ciągłych ćwiczeń. System jest dla nas cały czas nowatorski. Dzięki licznym szkoleniom jakie organizujemy, na pewno wszyscy będziemy gotowi do jego wykorzystania gdy nadejdzie potrzeba. Prawidłowa obsługa rozbudowanego i przystosowanego specjalnie do naszej pracy pojazdu oraz quada, będzie niezwykle istotna podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych w których czas reakcji odgrywa bardzo ważną rolę.

Dziękujemy przewodnikom i instruktorom za poświęcony czas w sobotnie popołudnie, który spędzili ćwicząc wspólnie dla bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

Zapraszamy na krótką fotorelację z tego wydarzenia.Powitanie nowego wozu, 18.03.2017


Przedstawiamy fantastyczny materiał TVP3 Szczecin dotyczący dzisiejszego wydarzenia, prezentacji nowego wozu w Zachodniopomorskie Psy Ratownicze OSP Wołczkowo.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z tego historycznego dla nas wydarzenia.

https://szczecin.tvp.pl/295…/wyjatkowy-prezent-dla-wolczkowa
OSP Wołczkowo w kurierze, 17.03.2017Zachodniopomorskie Psy Ratownicze OSP Wołczkowo
 znowu w 24Kurier.pl serwis internetowy ''Kuriera Szczecińskiego''. Tym razem informacja o jutrzejszym oficjalnym powitaniu auta.

Zapraszamy wszystkich jutro na to uroczyste, długo oczekiwane przez nas wydarzenie. Warto zobaczyć nasz nowy specjalistyczny samochód. Start o godzinie 12:00 przy remizie w Wołczkowie.

Dziękujemy Kurierowi Szczecińskiemu za informowanie społeczeństwa o naszych poczynaniach. Liczymy że dalej będziecie śledzić naszą historię. Artykuł jest również dostępny w papierowej wersji gazety, my już mamy :).Szkolenie z zakresu systemu radiokomunikacji, 11.02.2017

Do późnych godzin uczyliśmy się, sprawdzaliśmy, oraz testowaliśmy nowe narzędzia, które będą nam towarzyszyć podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Załoga została przeszkolona, a sprzęt sprawdzony. Cały czas jednak należy doskonalić swoje umiejętności i przypominać sobie zdobytą wiedzę. Podczas wyjazdu nie będzie czasu na zadawanie pytań i wątpliwości. Musimy być gotowi.Realizacja projektu "Pies przyjaciel dziecka" 10.02.2017, działania edukacyjneW dniu 10.02.2017 udało się nam odwiedzieć 2 placówki - Żłobek w Policach i Szkołę Podstawową w Przęsocinie.
Dzieci miały wyjątkowych gości  -  psich ratowników!

Przewodnicy Psów Ratowniczych oraz psi bohaterowie spotkania przeprowadzili zajęcia w ramach projektu “Pies przyjaciel Dziecka”. Podczas prelekcji Dzieci zapoznały się z pracą Psa Ratowniczego, poznały “mowę” Psów, zasady bezpiecznego zachowania się w przypadku zagrożeń ze strony psów, jak zachować się podczas zaginięcia. Czas zajęć uświetniły pokazy posłuszeństwa oraz sztuczek wykonanych przez Przewodników wraz z Psami. Spotkanie zakończyło się głaskaniem oraz częstowaniem psich przyjaciół smakołykami.

Podczas zajęć przewodnicy psów OSP Wołczkowo opowiadali dzieciom także o swojej pracy, realizowanych projektach a także o także o tym jak można zapobiegać pożarom w lasach.

Do następnego spotkania mali przyjaciele! 

Bal seniora , 04.12.2017 działania edukacyjne4 grudnia 2017 roku odbył się coroczny Bal Seniora w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej. Podczas imprezy nie zabrakło przewodników psów OSP Wołczkowo!28 stycznia 2017 roku, odbiór techniczny pojazdu!W dniu 28 stycznia 2017 w siedzibie firmy project 112 został dokonany odbiór techniczny i jakościowy pojazdu zakupionego w ramach realizowanego projektu:  „Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo”.


Realizacja projektu "Pies przyjaciel dziecka" 26.01.2017, działania edukacyjneW dniu dzisiejszym uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mierzynie, przy ul. Koralowej 27 mieli wyjątkowych gości  - psich ratowników! Przewodnicy Psów Ratowniczych oraz psi bohaterowie spotkania przeprowadzili zajęcia w ramach projektu “Pies przyjaciel Dziecka”. Podczas prelekcji Dzieci zapoznały się z pracą Psa Ratowniczego, poznały “mowę” Psów, zasady bezpiecznego zachowania się w przypadku zagrożeń ze strony psów, jak zachować się podczas zaginięcia. Czas zajęć uświetniły pokazy posłuszeństwa oraz sztuczek wykonanych przez Przewodników wraz z Psami. Spotkanie zakończyło się głaskaniem oraz częstowaniem psich przyjaciół smakołykami.

Podczas zajęć przewodnicy psów OSP Wołczkowo opowiadali dzieciom także o swojej pracy, realizowanych projektach a także o także o tym jak można zapobiegać pożarom w lasach.

Do następnego spotkania mali przyjaciele! Realizacja projektu "Pies przyjaciel dziecka" 16.12.2016, działania edukacyjneW dniu 16.12.2016 uczniowie Publicznej Szkole Publicznej w Dobrej  przy ul. Poziomkowej 5 w Dobrej mieli gości na czterech łapach -  psich ratowników! Przewodnicy Psów Ratowniczych oraz psi bohaterowie spotkania Avis i Django przeprowadzili zajęcia w ramach projektu “Pies przyjaciel Dziecka”. W spotkaniu uczestniczyły dzieci w wieku szkolnym. Podczas prelekcji Dzieci zapoznały się z pracą Psa Ratowniczego, poznały “mowę” Psów, zasady bezpiecznego zachowania się w przypadku zagrożeń ze strony psów, jak zachować się podczas zaginięcia. Czas zajęć uświetniły pokazy posłuszeństwa oraz sztuczek wykonanych przez Przewodników wraz z Psami. Spotkanie zakończyło się głaskaniem oraz częstowaniem psich przyjaciół smakołykami.

Podczas zajęć przewodnicy psów OSP Wołczkowo opowiadali dzieciom także o swojej pracy, realizowanych projektach a także o także o tym jak można zapobiegać pożarom w lasach.

Do następnego spotkania mali przyjaciele! Sprzęt medyczny w ramach projektu „Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo”


Dnia 8 grudnia 2016 dotarł do nas pierwsza część zamówienia, sprzęt medyczny: torba medyczna OSP R1, deska ortopedyczna, pulsoksymetr CMS 50D, Defibrylator AED.

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo” Programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.


Impreza mikołajkowa w gminie Dobra 2016.   


W sobotę, 03 grudnia 2016 roku, w gminie Dobra odbyły się imprezy mikołajkowe. Podczas tego wydarzenia nie zabrakło naszych przewodników oraz ich czworonożnych partnerów. Cieszymy się że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu i umilić dzieciom czas poprzez spotkanie z psami ratownikami. Podczas imprezy przewodnicy mogli opowiedzieć o swojej pracy, realizowanych projektach, a także o zjawiskach katastrofalnych lub poważnych awariach jakie występują w naszym regionie, oraz w jaki sposób można zapobiegać pożarom w lasach.

Z całą pewnością nasi przewodnicy pojawią się ze swoimi czworonogami na imprezie mikołajkowej za rok.


Realizacja projektu "Pies przyjaciel dziecka" 09.11.2016, działania edukacyjneW dniu dzisiejszym uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w  przy ul. Górnej 3 w Bezrzeczu mieli wyjątkowych gości  - psich ratowników! Przewodnicy Psów Ratowniczych oraz psi bohaterowie spotkania Django i Lara przeprowadzili zajęcia w ramach projektu “Pies przyjaciel Dziecka”. W spotkaniu uczestniczyło 25 dzieci w wieku szkolnym. Podczas prelekcji Dzieci zapoznały się z pracą Psa Ratowniczego, poznały “mowę” Psów, zasady bezpiecznego zachowania się w przypadku zagrożeń ze strony psów, jak zachować się podczas zaginięcia. Czas zajęć uświetniły pokazy posłuszeństwa oraz sztuczek wykonanych przez Przewodników wraz z Psami. Spotkanie zakończyło się głaskaniem oraz częstowaniem psich przyjaciół smakołykami.

Podczas zajęć przewodnicy psów OSP Wołczkowo opowiadali dzieciom także o swojej pracy, realizowanych projektach a także o także o tym jak można zapobiegać pożarom w lasach.

Do następnego spotkania mali przyjaciele! 

 
Podpisanie umowy z wykonawcą, 29.10.2016


Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie podpisała umowę z firmą - Project112 sp. z o.o., wykonawcą wybranym 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo”.

Po podpisaniu umowy przedstawiciele firmy Project 112 i przedstawiciele OSP Wołczkowo omawiali przebieg prac dotyczących realizacji zamówienia.
Liczymy na owocną współpracę!


Wybór wykonawcy, 22.10.2016

ZAMAWIAJĄCY: Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie, Ul. Lipowa 17b, 72-003 Wołczkowo

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo” za najkorzystniejszą ofertę uznał ofertę złożoną przez:

Nazwa (firma): Project112 sp. z o.o.
Siedziba i adres: Ul. Szeroka 4a, 05-230 Kobyłka
Uzasadnienie wyboru oferty: jedyna oferta złożona w postępowaniu i uzyskała 95 punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz (95 pkt w kryterium „Cena” i 0 pkt w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”).

Realizacja projektu "Pies przyjaciel dziecka" 17.10.2016, działania edukacyjne

W dniu dzisiejszym przedszkolaki z przedszkola przy ul. Koralowej 61 w Bezrzeczu mieli wyjątkowego gościa - psiego ratownika Kessela! Przewodnik Psów Ratowniczych przeprowadził zajęcia w ramach projektu “Pies przyjaciel Dziecka”.W spotkaniu uczestniczyło 20 dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Podczas prelekcji Dzieci zapoznały się z pracą Psa Ratowniczego, poznały “mowę” Psów, zasady bezpiecznego zachowania się w przypadku zagrożeń ze strony psów, jak zachować się podczas zaginięcia.Czas zajęć uświetniły pokazy posłuszeństwa oraz sztuczek wykonanych przez Przewodnika wraz z Psem. Spotkanie zakończyło się głaskaniem Psiego Gościa oraz częstowaniem go smakołykami.

Podczas zajęć przewodnik psów OSP Wołczkowo opowiadał dzieciom także o swojej pracy, realizowanych projektach a także o także o tym jak można zapobiegać pożarom w lasach.Realizacja projektu "Pies przyjaciel dziecka" 12.10.2016, działania edukacyjne

12 października bieżące roku w ramach projektu “Pies przyjaciel Dziecka” odbyły się zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w kontakcie z Psami oraz prewencji zaginięć w przedszkolu Niepublicznym Mierzynkowo w Mierzynie.

Dzieci poprzez kontakt z Psami aktywnie uczestniczyły w zajęciach, dowiedziały się jaką rolę w ratownictwie odgrywa psi nos oraz współpraca Przewodnika z Psem ratowniczym, jak bezpiecznie podchodzić do psów i jak uchronić się przed zagrożeniami z ich strony. Pokaz posłuszeństwa i głaskanie piesków okazało się być dla uczestników spotkania wspaniałą nagrodą.

Podczas zajęć przewodnicy psów OSP Wołczkowo opowiadali dzieciom także o swojej pracy, realizowanych projektach a także o także o tym jak można zapobiegać pożarom w lasach.

Miłą niespodzianką dla przewodników okazały się piękne kolorowanki piesków!


V Bieg Przełajowy „Jarzębina” 08.10.2016, działania edukacyjne


W sobotę, 8 października odbyła się coroczna impreza sportowa Bieg Przełajowy „Jarzębina”. Uczestnicy biegu wzięli udział w biegu przełajowym na dystansie kilku kilometrów. Podczas imprezy nie zabrakło przewodników psów OSP Wołczkowo którzy opowiadali mieszkańcom o swojej pracy, realizowanych projektach a także o zjawiskach katastrofalnych lub poważnych awariach jakie występują w naszym regionie oraz w jaki sposób można zapobiegać pożarom w lasach.

Przewodnicy psów w całą pewnością będą czekać na strudzonych biegiem zawodników także w przyszłym roku!

Ogłoszenie listy wykonawców uczestniczących w przetargu, 06.10.2016


Wykonawcy uczestniczący, Znak sprawy: OSP/1/16

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego naZakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

369 000,00 zł. brutto.

  1. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i rękojmi.

 

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Termin

Okres gwarancji

i rękojmi

1

Project112 Sp. z o.o. ul. Szeroka 4a, 05-230 Kobyłka

368999,99

zgodnie z siwz

2 lata

 


Ogłoszenie przetargu, 22.09.2016

W dniu 22.09.2016 został ogłoszony przetarg na zakup wozu pożarniczego. Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem! Więcej na stronie: http://www.psyratownicze.eu/przetargi.

Gmina Dobra Biega 17 września 2016, działania edukacyjne 
 
W sobotę, 17 września o godz. 10:00, na terenie boiska sportowego w Wołczkowie znajdującego się przy ulicy Lipowej, odbyła się coroczna impreza sportowa "Gmina Dobra Biega". Uczestnicy wzięli udział w biegu przełajowym na dystansie 3 kilometrów. Podczas imprezy nie zabrakło przewodników psów OSP Wołczkowo którzy opowiadali mieszkańcom Gminy o swojej pracy, realizowanych projektach a także o zjawiskach katastrofalnych lub poważnych awariach jakie występują w naszym regionie oraz w jaki sposób można zapobiegać pożarom w lasach.

Przewodnicy psów w całą pewnością będą czekać na strudzonych biegiem zawodników także w przyszłym roku!


Podpisanie umowy, 31.08.2016 


Umowa na dofinansowanie zakupu pojazdu ze środków unijnych została podpisana 31 sierpnia 2016r
 
Dokument podpisali: Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie oraz Jan Suszczyński – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie i Krystyna Lidia Koler – Członek Zarządu OSP. – To trzecia ekologiczna umowa, zawierana w ramach RPO i jednocześnie pierwsza, związana z dofinansowaniem sprzętu pożarniczego – mówił Prezes Jacek Chrzanowski.
 
Wartość samochodu to prawie 410 tysięcy złotych, z czego niecałe 350 tysięcy to dotacja unijna. Wóz zostanie wyposażony m. in. w komputery z nadajnikiem GPS oraz miejsca dla psów-ratowników, służących w OSP Wołczkowo. – Życzę, aby nowy samochód był wykorzystywany jak najczęściej do ćwiczeń, a jak najrzadziej musiał wyjeżdżać do ekstremalnych akcji ratowniczych – dodał Prezes Zarządu Funduszu.
 
Projekt „Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji” zajął pierwsze miejsce w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

https://www.wfos.szczecin.pl/biezace-wydarzenia/1355-nowoczesny-woz-dla-osp-w-wolczkowie.html

https://dobraszczecinska.pl/site/index.php?option=com_content&view=article&id=4140:podpisanie-umowy-na-zakup&catid=307&Itemid=219