ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

projekty

projekty

Zrealizowane w 2019:

 

Poszukiwania terenowe osób zaginionych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych - szkolenie dla ratowników GPR OSP Wołczkowo

W ramach zadania pozyskano środki finansowane na:
zorganizowane szkolenie dla ratowników GPR OSP Wołczkowo z zakresu poszukiwań terenowych osób zaginionych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz zakup 4 urządzeń nawigacyjnych Garmin GPSmap 64s.

Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminę Dobra.

 

Specjalistyczne warsztaty szkoleniowe z zakresu terenowych technik poszukiwań

Nadrzędnym rezultatem osiągniętym po wykonaniu zadania było podniesienie kompetencji oraz wzrost wiedzy wśród zespołów poszukiwawczo – ratowniczych.

Udało się to osiągnąć poprzez:

  1. przeprowadzenie 2 specjalistycznych warsztatów szkoleniowych z zakresu terenowych technik poszukiwań dla 30 ratowników GPR OSP Wołczkowo, podczas których nasi ratownicy szkolili się z zakresu nowoczesnych technologie poszukiwawcze - aplikacje poszukiwawcze, system raportowania podziału łączności, organizacji łączności, nowoczesny sprzęt poszukiwawczy urządzenia nawigacyjne, obsługa urządzeń GPS oraz lokalizatorów w trybie online, offline, pozorowana akcja poszukiwawcza na terenie powiatu polickiego (8h)
  2. zakup specjalistycznej odzieży – kurtek dla 30 ratowników GPR OSP Wołczkowo.
Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Gminę Dobra.Zakup drona - bezzałogowego systemu powietrznego do realizowania działań poszukiwawczo-ratowniczych"

W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt wyposaqzony w kamerę wizyjną i termowizyjną. Głównym celem zakupu było stworzenie innowacyjnego systemu wspomagającego akcje ratownicze.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.Zrealizowane w 2018:

Analiza danych podczas prowadzenia akcji poszukiwawczo-ratowniczych

W ramach zadania zostały: zorganizowane warsztaty szkoleniowe z zakresu analizy danych podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych. Zakupiono specjalistyczną odzież dla ratowników GPR OSP Wołczkowo.

Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminę Dobra.


Specjalistyczne warsztaty szkoleniowe - Stres w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych

W ramach zadania zostały:
- zorganizowane warsztaty szkoleniowe z zakresu analizy danych podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych
- zakupiono specjalistyczną odzież dla ratowników GPR OSP Wołczkowo.

Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminę Dobra.

 


Zrealizowane w 2017:


Poszukiwania osób zaginionych-kurs zarządzania działaniami

Zorganizowane zostały specjalistyczne warsztaty szkoleniowe z GOPR zakresu planistyki i obsługi oprogramowania do planowania działań planistycznych. Zakupiono specjalistyczną odzież dla 28 ratowników GPR OSP Wołczkowo. Zakupiono urządzenie nawigacyjne obroża T5.
 
Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gminę Dobra.


Wprowadzenie nowoczesnych technologii poszukiwawczych w województwie zachodniopomorskim

W ramach zadania zorganizowano warsztaty szkoleniowe z zalresu prowadzenia dzialań poszukiwawczych dla zespołów poszukiwawczo-ratowniczych GPR OSP Wołczkowo. Dokonano zakupu: specjalistycznych urządzeń nawigacyjnych Garmin Alpha, obroży nawigacyjnych dla psów poszukiwawczych T5, TT15 i 2 kompletów odzieży dla przewodników psów ratowniczych (odzież specjalistyczna przeznaczona do działań poszukiwawczych w terenie, komplet składający się z kurtki typu softshell, spodni typu softshell, polaru, koszuli termoaktywnej).

Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Gminę Dobra.
Zrealizowane w 2016:

Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo

Termin realizacji: 09.2016 - 03.2017

Projekt  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.


Fundusze Europejskie

Podstrona projektu

 

Zrealizowane w 2015:Terenowe techniki poszukiwań osób zaginionych dla nawigatorów, przewodników i planistów grupy poszukiwawczej OSP Wołczkowo

W ramach realizacji zadania zorganizowaliśmy 3 szkolenia: z zakresu: terenowych metod poszukiwań - szkolenie prowadzili instruktorzy z Fundacji Wspierania Ratownictwa Górskiego na Podhalu, z zakresu radzenia sobie ze stresem, kontrolowania emocji podczas akcji poszukiwawczych, z doskonalenia umiejętności udzielania pomocy psychologicznej rodzinie osób zaginionych.

Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


Zachodniopomorskie psy ratownicze

W ramach zadania zostało zorganizowane zgrupowanie szkoleniowe w którym uczestniczyło 23 przewodników psów ratowniczych, planistów, trenerów. W trakcie zgrupowania nasi przewodnicy zostali podzieleni na kilka grup w których doskonalili swoje umiejętności w wielu dziedzinach. Pogłębiali swoją wiedzę z zakresu planistyki, dowodzenia, szkolenia psa ratowniczego, przygotowania zespołu do działań poszukiwawczych w terenie oraz zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ora weterynaryjnej.

Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


Warsztaty szkoleniowe zespołów poszukiwawczo-ratowniczych

W ramach zadania przeprowadzono dwudniowe warsztaty szkoleniowe z zakresu prowadzenia działań poszukiwawczych dla 22 zespołów poszukiwawczo – ratowniczych OSP Wołczkowo oraz zakupiono specjalistyczna odzież dla przewodników psów ratowniczych do prowadzenia działań poszukiwawczych w terenie otwartym oraz na gruzowiskach.

Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.Zrealizowane w 2014:

Zachodniopomorskie psy ratownicze

W ramach wsparcia zadania publicznego, 2 przewodników OSP Wołczkowo wzięło udział w „Warsztatach szkoleniowych dla instruktorów psów ratowniczych”. Warsztaty zorganizowane zostały przez Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.

 Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.


 

Zrealizowanie w 2013:Zachodniopomorskie psy ratownicze

Przewodnicy psów ratowniczych uzupełniali swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach oraz przystąpili do egzaminów klasy terenowej.

Dwóch przewodników z Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie rozpoczęło kurs instruktorski w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu. Przewodnicy z SPR OSP Wołczkowo są jedynymi przedstawicielami z województwa zachodniopomorskiego. Kurs ma na celu zdobycie uprawnień do pełnienia funkcji instruktora psów ratowniczych.

Jednocześnie 3 przewodników z SPR OSP Wołczkowo: uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych dla przewodników psów ratowniczych. Tematem przewodnim warsztatów było szkolenie psa ratowniczego, rozwiązywanie problemów szkoleniowych poszczególnych psów oraz praca w grupach.

Zadania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Dzięki powyższym działaniom nasze 2 zespoły: Łukasz Mazur z psem Munro i Nina Bajerska z psem Kawka pomyślnie zdali egzaminy specjalności terenowej. Jako jedyny zespół w województwie zachodniopomorskim posiadamy 5 aktualnych licencji wydanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

 


Zrealizowane w 2012:

Kompetentny przewodnik psa ratowniczego

OSP Wołczkowo pozyskało środki na dofinansowanie szkolenia dla przewodników psów ratowniczych. Dzięki wsparciu finansowemu 4 przewodników mogło podnieść swoje kwalifikacje, pogłębić wiedzę nt. nowych rozwiązań podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych oraz doposażyć sprzęt i umundurowanie. Szkolenie odbyło się w terminie 13-17.11.2012 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.

Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Zostań strażakiem – pieszy rajd dla dzieci  młodzieży

W rajdzie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza (klasy profilu pożarniczym) oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Nowe Warpno, Wołczkowo. Rajd miał formę konkurencji drużynowej. Drużyny musiały się zmierzyć z kilkoma zadaniami, m.in.  torem przeszkód, sprawianiem linii gaśniczej czy udzieleniem pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Wyniki końcowe rajdu:

miejsce 1: MDP OSP Wołczkowo

miejsce 2: I klasa pożarnicza ZS Police

miejsce 3: II klasa pożarnicza ZS Police.

Sędzia główny rajdu: Jan Suszczyński prezes OSP Wołczkowo. Sędzia czasowy: Przemysław Grzybowski PSP Police.

Organizator główny rajdu: OSP Wołczkowo.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego Zarządu Powiatu w Policach.