ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Projekty

Projekty

Zrealizowane w 2016:

„Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo”

Termin realizacji: 09.2016 - 03.2017

Projekt  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.

Fundusze Europejskie

Podstrona projektu

Zrealizowane w 2015:

„TERENOWE TECHNIKI POSZUKIWAŃ OSÓB ZAGINIONYCH DLA NAWIGATORÓW, PRZEWODNIKÓW I PLANISTÓW GRUPY POSZUKIWAWCZEJ OSP WOŁCZKOWO”

Termin realizacji: 16.11 – 21.12.2015

W ramach realizacji zadania zorganizowaliśmy szkolenia z zakresu:

  1. Terenowych metod poszukiwań. Szkolenie prowadzili instruktorzy z Fundacji Wspierania Ratownictwa Górskiego na Podhalu.
  2. Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem, kontrolowania emocji podczas akcji poszukiwawczych.
  3. Szkolenie z doskonalenia umiejętności udzielania pomocy psychologicznej rodzinie osób zaginionych.

Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


„ZACHODNIOPOMORSKIE PSY RATOWNICZE”

Termin realizacji: 15.07 – 30.09.2015

W ramach zadania zostało zorganizowane zgrupowanie szkoleniowe w którym uczestniczyło 23 przewodników psów ratowniczych, planistów, trenerów. W trakcie zgrupowania nasi przewodnicy zostali podzieleni na kilka grup w których doskonalili swoje umiejętności w wielu dziedzinach. Pogłębiali swoją wiedzę z zakresu planistyki, dowodzenia, szkolenia psa ratowniczego, przygotowania zespołu do działań poszukiwawczych w terenie oraz zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej ora weterynaryjnej.

Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


„WARSZTATY SZKOLENIOWE ZESPOŁÓW POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH”

Termin realizacji: 15.07 – 31.10.2015

W ramach zadania przeprowadzono dwudniowe warsztaty szkoleniowe z zakresu prowadzenia działań poszukiwawczych dla 22 zespołów poszukiwawczo – ratowniczych OSP Wołczkowo oraz zakupiono specjalistyczna odzież dla przewodników psów ratowniczych do prowadzenia działań poszukiwawczych w terenie otwartym oraz na gruzowiskach.

Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

Logo ZUW

Zrealizowane w 2014:

„ZACHODNIOPOMORSKIE PSY RATOWNICZE”

Termin realizacji: 01.06 – 30.06.2014

W ramach wsparcia zadania publicznego, 2 przewodników OSP Wołczkowo wzięło udział w „Warsztatach szkoleniowych dla instruktorów psów ratowniczych”. Warsztaty zorganizowane zostały przez Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.

Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego


Zrealizowanie w roku 2013:

ZACHODNIOPOMORSKIE PSY RATOWNICZE:
Przewodnicy psów ratowniczych uzupełniali swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach oraz przystąpili do egzaminów klasy terenowej.

Dwóch przewodników z Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wołczkowie rozpoczęło kurs instruktorski w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej 
w Krakowie, w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu. Przewodnicy z SPR OSP Wołczkowo są jedynymi przedstawicielami z województwa zachodniopomorskiego. Kurs ma na celu zdobycie uprawnień do pełnienia funkcji instruktora psów ratowniczych.

Jednocześnie 3 przewodników z SPR OSP Wołczkowo: uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych dla przewodników psów ratowniczych. Tematem przewodnim warsztatów było szkolenie psa ratowniczego, rozwiązywanie problemów szkoleniowych poszczególnych psów oraz praca w grupach.

Zadania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Dzięki powyższym działaniom nasze 2 zespoły: Łukasz Mazur z psem Munro i Nina Bajerska z psem Kawka pomyślnie zdali egzaminy specjalności terenowej. Jako jedyny zespół w województwie zachodniopomorskim posiadamy 5 aktualnych licencji wydanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

 


Zrealizowane w roku 2012:


KOMPETENTNY PRZEWODNIK PSA RATOWNICZEGO

OSP Wołczkowo pozyskało środki na dofinansowanie szkolenia dla przewodników psów ratowniczych. Dzięki wsparciu finansowemu 4 przewodników mogło podnieść swoje kwalifikacje, pogłębić wiedzę nt. nowych rozwiązań podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych oraz doposażyć sprzęt i umundurowanie.

Szkolenie odbyło się w terminie 13-17.11.2012 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.


Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

ZOSTAŃ STRAŻAKIEM – PIESZY RAJD DLA DZIECI  MŁODZIEŻY

6.10.2012 r. Podgrodzie

W rajdzie uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza (klasy profilu pożarniczym) oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Nowe Warpno, Wołczkowo. Rajd miał formę konkurencji drużynowej.

Drużyny musiały się zmierzyć z kilkoma zadaniami, m.in.  torem przeszkód, sprawianiem linii gaśniczej czy udzieleniem pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Wyniki końcowe rajdu:

miejsce 1: MDP OSP Wołczkowo

miejsce 2: I klasa pożarnicza ZS Police

miejsce 3: II klasa pożarnicza ZS Police.

Sędzia główny rajdu: Jan Suszczyński prezes OSP Wołczkowo. Sędzia czasowy: Przemysław Grzybowski PSP Police.

Organizator główny rajdu: OSP Wołczkowo.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania publicznego Zarządu Powiatu w Policach.