ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Struktura organizacyjna


Koordynator główny
- Joanna Szumer
Zastępca koordynatora głównego - Grzegorz Kuderski
Koordynatorzy zespołu: Katarzyna Jaroszewicz, Łukasz Mazur, Agnieszka Paszkowska, Paweł Wężowski

Kierownicy zadań / opiekunowie zadań:

Kontrola procesów - Joanna Szumer
Planistyka - Paweł Wężowski, Grzegorz Kuderski
Dane osobowe, szkolenia - Marta Abrahamowicz
Grupa techniczna - Mateusz Rędzia, Paweł Suszek
Grupa gruzowiskowa - Marta Abrahamowicz
Medyka - Maciej Kraszewski
Odzież - Maciej Kraszewski
Sprzęt - Agnieszka Leśniak
Projekt Pies Przyjaciel Dziecka, wyjazdy do szkół, zajęcia edukacyjne dla dzieci - Dorota Jankowska-Olszewska, Olga Woźniak
Facebook, strona www - Paweł Wężowski, Jakub Śledziowski
Rekrutacja, szczenięta, kandydaci - Katarzyna Jaroszewicz, Paweł Wężowski
Festyny, imprezy - Marta Abrahamowicz
Projekty - Katarzyna Jaroszewicz, Joanna Szumer
Frekwencja treningi przewodników psów  - Marta Abrahamowicz
Frekwencja grupa techniczna - Agnieszka Leśniak