ZACHODNIOPOMORSKA SEKCJA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
SEKCJA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
SPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza OSP

Sekcja Poszukiwawczo-Ratownicza OSP

Nasza praca:

Nasi przewodnicy to pionierzy w zakresie psiego ratonictwa w województwie zachodniopomorskim. Sekcja Poszukiwawczo – Ratownicza OSP Wołczkowo jest jedyną grupą w całym województwie zachodniopomorskim posiadającą wiedzę specjalistyczną w zakresie działań poszukiwawczo-ratowniczych potwierdzoną certyfikacją państwową, dyplomami ukończonych kursów z zakresu lokalizacji osób zasypanych, plamistyki, obsługi sprzętu GPS i wykorzystującą certyfikowane (przez Komendę Główną PSP) psy ratownicze zarówno specjalności terenowej jak i gruzowiskowej zgodnie z następującym rozporządzeniem:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych Dz.U. z 2012 poz. 1444, do akcji ratowniczych wykorzystywane muszą być psy posiadające aktualne państwowe certyfikaty psów poszukiwawczych oraz gruzowiskowych.

Nasz zespół (przewodnicy z psami, nawigatorzy, ratownicy, planiści) jest dysponowany zarówno przez Policję jak inne służby na terenie całego województwa zachodniopomorskiego w celu prowadzenia działań poszukiwawczych osób zaginionych z wykorzystaniem certyfikowanych psów ratowniczych oraz w oparciu o najnowsze metody poszukiwawcze.

W terminie od czerwca 2012r. do kwietnia 2015r. zespół był wezwany do ponad 90 akcji. Zespół podczas tych akcji sumarycznie pokonał kilka tysięcy kilometrów pieszo (często w bardzo trudnym i niedostępnym terenie, pracując w każdych warunkach atmosferycznych, o każdej porze roku) w poszukiwaniu osób zaginionych.

Przewodnicy psów ratowniczych Sekcji Poszukiwawczej OSP Wołczkowo uzupełniali swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach oraz przystąpują do egzaminów.
 
Ponadto zespół posiada jedynego instruktora, absolwenta kilkuletniego szkolenia w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, a także dwóch naszych przewodników z Sekcji Poszukiwawczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie rozpoczęło kurs instruktorski w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu. Przewodnicy z SPR OSP Wołczkowo są jedynymi przedstawicielami z województwa zachodniopomorskiego w latach 2009 - 2015. Kurs ma na celu zdobycie uprawnień do pełnienia funkcji instruktora psów ratowniczych.
 
Jednocześnie nasi przewodnicy uczestniczą w kursach specjalistycznych oraz warsztatach szkoleniowych dla przewodników psów ratowniczych w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Gdzie tematem przewodnim warsztatów jest szkolenie psa ratowniczego, rozwiązywanie problemów szkoleniowych poszczególnych psów oraz praca w grupach.Zespół:

Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza to sekcja działająca przy OSP Wołczkowo. Założeniem grup o profilu poszukiwawczo-ratowniczym Ochotniczych Straży Pożarnych jest działanie wspierające służby państwowe. Zgodnie z  wiedzą i umiejętnościami wymaganymi do realizacji  zadań w wybranej specjalności, wynikających z określonych dokumentów (certyfikacji państwowych, dyplomów ukończonych kursów).

Celem SPR OSP Wołczkowo jest przygotowanie zespołu: nawigatorów, ratowników, planistów, przewodników z psami do prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenie województwa zgodnie z kwalifikacjami.

Grupa przygotowuje do pracy psy wykorzystywane do poszukiwań ludzi żywych. Zgodnie z prawem każdy pies biorący udział w akcji poszukiwawczej musi być certyfikowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.

Sukcesem w naszej pracy nie jest znaleziony człowiek. Nie można traktować zagrożenia życia ludzkiego, jako drogi do sukcesu. Znaleziony człowiek to nasza radość, ale wynikająca z poczucia obowiązku, duszy ratownika, empatii.  Sukcesem jest uczciwie przygotowany ratownik, przewodnik, pies. Skuteczny pies, który znajdzie poszkodowanego i skuteczny zespół, który udzieli mu pomocy. I takimi zasadami jako zespół staramy się kierować.

Wiedzę i pomoc w zakresie szkolenia psów ratowniczych otrzymujemy od Krajowych specjalistów d/s szkolenia psów Państwowej Straży Pożarnej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w rozwoju psów ratowniczych i zespołu na terenie województwa zachodniopomorskiego!