ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Psy Ratownicze

Psy Ratownicze

Dobrze wyszkolony pies w terenie potrafi zastąpić pracę wielu ludzi, a na gruzach okazać się szybszym i skuteczniejszym od urządzeń lokalizacyjnych.

Psy ratownicze wykorzystywane są w wielu sytuacjach: do poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym, żywych osób uwięzionych w osuwiskach, pod gruzami zawalonych obiektów budowlanych.

Dla psa ratowniczego nie jest ważny ślad zapachowy człowieka, lecz w ogóle zapach żywego człowieka.

Pies nie tylko potrafi wykryć zapach, ale jest także zdolny do określenia jego stężenia - dzięki czemu poruszając się od słabszego do mocniejszego stężenia potrafi bardzo szybko znaleźć źródło zapachu i wskazać je przewodnikowi np. poprzez szczekanie, podjęcie bringsela.

Psy ratownicze są szkolone przez całe swoje życie. Każdy pies i przewodnik co roku zostaje poddany próbie przystępując do Egzaminu Państwowego dla Przewodników i Psów Ratowniczych.

Sędziowie oceniają poszukiwanie w odniesieniu do czasu lokalizacji, prawidłowość wskazania, pracę przewodnika jego technikę i umiejętność pokrycia terenu, umotywowanie psa, odporność psychiczną.

Nasza praca:

Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza OSP Wołczkowo jest jedyną grupą w województwie posiadającą i wykorzystującą certyfikowane przez Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie psy ratownicze specjalności zarówno terenowej jak i gruzowiskowej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych Dz.U. z 2012 poz. 1444, do akcji ratowniczych wykorzystywane muszą być psy posiadające aktualne państwowe certyfikaty psów poszukiwawczych oraz gruzowiskowych.

Nasz zespół (przewodnicy z psami, nawigatorzy, ratownicy, planiści) jest dysponowany zarówno przez Policję jak inne służby na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. W terminie od czerwca 2012r. do dnia dzisiejszego zespół był wezwany do ponad 206 akcji. Zespół podczas tych akcji sumarycznie pokonał kilka tysięcy kilometrów pieszo (często w bardzo trudnym i niedostępnym terenie, pracując w każdych warunkach atmosferycznych, o każdej porze roku) w poszukiwaniu osób zaginionych.

Przewodnicy psów ratowniczych Grupy Poszukiwawczej OSP Wołczkowo uzupełniali swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach oraz przystąpują do egzaminów.
 
Posiadamy jedynego instruktora w województwie, absolwenta kilkuletniego szkolenia w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, a także dwóch naszych przewodników z Grupy Poszukiwawczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie rozpoczęło kurs instruktorski w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.
 
Jednocześnie nasi przewodnicy uczestniczą w warsztatach szkoleniowych dla przewodników psów ratowniczych w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Gdzie tematem przewodnim warsztatów jest szkolenie psa ratowniczego, rozwiązywanie problemów szkoleniowych poszczególnych psów oraz praca w grupach.


Wiedzę i pomoc w zakresie szkolenia psów ratowniczych otrzymujemy od Krajowych specjalistów d/s szkolenia psów Państwowej Straży Pożarnej.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pomoc w rozwoju psów ratowniczych i zespołu na terenie województwa zachodniopomorskiego!