ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Regulamin wewnętrzny GPR OSP Wołczkowo

Regulamin wewnętrzny GPR OSP Wołczkowo


Drogi kandydacie, sukcesem nie jest jeden człowiek , ani pies. Jeden ratownik, czy też zespół przewodnik i pies to za mało. Sukcesem jest cały zespół ludzi, który z szacunkiem i zrozumieniem podzieli między sobą odpowiedzialność za ratowanie życia ludzkiego.

Największą i najtrudniejszą sztuką jest współpraca z ludźmi. Jeszcze większą wspólne zmierzanie w określonym kierunku.

Poniższy tekst jest zbiorem obowiązujących zasad w zespole. Przeczytaj i sprawdź czy nasz zespół to miejsce dla Ciebie!

 

 1. Cele pracy w zespole

Naszymi celami są:

 • wyszkolenie i doprowadzenie do egzaminów przewodników oraz psów z zespołu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 13 grudnia 2012 r.w sprawie zwierząt wykorzystywanych w akcjach ratowniczych,

 • wyszkolenie planistów, dowódców, nawigatorów, kierowców, przewodników i przygotowanie ich do udziału w akcji poszukiwawczej, oraz do prowadzenia działań poszukiwawczych w terenie i na gruzowisku.

Nie można traktować zagrożenia życia ludzkiego, jako drogi do sukcesu. Znaleziony człowiek to nasza radość, ale wynikająca z poczucia obowiązku, duszy ratownika, empatii. Czyjaś tragedia nie jest drogą do naszego prywatnego sukcesu. Sukcesem jest uczciwie przygotowany pies, skuteczny, który znajdzie poszkodowanego.

Każdy ratownik powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za proces szkolenia. Kształcimy, przygotowujemy się, pracujemy, by niewiele mogło nas zaskoczyć.

Akcje poszukiwawcze nie dają możliwości znalezienia poszkodowanego dla każdego psa w zespole, nawigatora, ratownika, planisty.  Musimy zachować dystans w naszej pracy. Celem jest również dobrze przeszukany sektor (także ten bez poszkodowanego), zdany egzamin, odpowiednie kwalifikacje, uczciwa praca, a także znaleziony poszkodowany przez innego kolegę, zespół z psem itp. Musimy czuć, że proces tworzenia jest już nagrodą za odwagę, otwartość i uczciwość - wobec siebie i ludzi. Jeśli nie czujemy i nie rozumiemy tego, nie jest to miejsce dla nas.

Uczymy się przyjmować niepowodzenia, wyciągać wnioski i akceptować siebie w całości. Treningi obnażają wszystkie nasze słabe strony. Im więcej ujawnimy ich na treningu, tym mniej będzie ich na akcjach.

Charakter, psychika, umiejętność zachowania spokoju, a także wysoka samoocena, jest ważna w pracy ratownika - ochotnika. Taki ochotnik skupia się na zadaniu i realizuje je w 100%. Nie szuka wymówek, nie prowokuje, wzbudza zaufanie, nie skupia się na błędach innych, nie bolą go sukcesy innych, a każde jego działanie w imieniu grupy jest klarowne dla prowadzących i zespołu.

Mimo braku motywacji finansowej powinniśmy czuć odpowiedzialność za powierzone nam zadania. Jako ochotnicy nie ma szans na opłacanie naszych działań w takim stopniu jak naszą pracę zawodową.

Ratownictwo to pasja, która wymaga wiedzy, współpracy, chęci, ludzkich dłoni. W cieniu sukcesu każdego psa i przewodnika stoją inni ludzie. Silni jesteśmy tylko jako zespół. Jako zespół wchodzimy do działań i jako zespół wychodzimy z działań.

Egoizm osłabia grupę, więc największą wartością jest dbałość o zespół i poczucie przynależności do grupy. Celem jest sukces zespołu - satysfakcja z pracy i uczucie, że sukces poszczególnych ratowników jest sukcesem każdego członka w zespole. Nie ma psów ratowniczych bez pozorantów, kolegów z zespołu, ratowników, instruktorów.

Obecność na treningu powinna sprawiać nam radość. Jeśli nie sprawia - nie jest to nasza pasja, lub nie odpowiada nam praca w takim zespole i z takimi ludźmi, to powinniśmy się zastanowić czy jest to odpowiednie miejsce dla nas.

Jeśli nie podoba Ci się praca zespołu, zamiast tworzyć konflikt, budować frustrację i narzekać pozwól pracować innym w spokoju i zaufaniu. Odejdź i zrealizuj swoje założenia być może samodzielnie, a być może w innym, ale lepszym dla Ciebie miejscu.

“Większość, początkowo chętnych osób, rezygnuje z takiej formy spędzania czasu, jako dostarczającej zbyt mało emocji i przyjemności. Wbrew pozorom nie jest to aż tak ekscytujące i fascynujące jak w wyobrażeniach, bazujących najczęściej tylko na informacjach z mediów. Przekaz medialny charakteryzuje się eksponowaniem głównie najciekawszych elementów z "życia ratownika", pokazuje czasem efekt docelowy całej pracy, czyli udział w akcjach, czasem zakończony sukcesem.

Media nie są natomiast w stanie w skondensowanym przekazie pokazać, że okupione jest to ogromem włożonej pracy, by gotowość do takiej akcji uzyskać. I choć główna praca odbywa się w terenie, na łonie natury, i do tego z psem, to z pewnością nie jest to żadna sielanka.

Stąd wynikają kryteria, by członkami nie zostawały osoby, które ogarnął chwilowy zapał, lecz takie, które znajdą możliwość realizacji cząstki swoich pragnień, marzeń. W takim sposobie spędzania wolnego czasu odnajdą sens.”

Źródło: Storat

 

2. Przyjęcie przewodnika psa do zespołu

 1. Przygoda z ratownictwem rozpoczyna się po rozmowie kwalifikacyjnej przewodnika i testach wstępnych psa – jeśli przewodnik i pies są rokujący – zostają przyjęci na okres próbny (od 2 do 12 miesięcy).

 2. Po okresie próbnym,  trwającym do 12 miesięcy, przewodnik i pies otrzymują wskazania lub przeciwwskazania do rozpoczęcia stażu kandydackiego.

 3. Staż kandydacki kończy się w dniu zdania egzaminu państwowego Klasy I KG PSP.

 4. Przewodnik powinien być pełnoletni, zdrowy, w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

 5. Pies powinien być socjalny (chętnie dążyć do kontaktu z człowiekiem), zdrowy, chętny do zabaw z człowiekiem, niebojaźliwy, nieagresywny, bez lęków względem ludzi.

 6. Przewodnik powinien mieć własny transport. Treningi odbywają się w miejscach, gdzie komunikacja  miejska jest ograniczona (lasy, łąki, okolice Szczecina).

 7. Po okresie próbnym trwającym do 12 miesięcy przewodnik i pies otrzymują informację zwrotną o decyzji dotyczącej  o wskazaniach lub przeciwwskazaniach do rozpoczęcia stażu kandydackiego.

 8. GPR OSP Wołczkowo zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania współpracy z kandydatem, jeśli zaistnieją ku temu okoliczności.

 

3. Przyjęcie nawigatora, planisty, kierowcy - grupa techniczna

 1. Przygoda z ratownictwem rozpoczyna się po rozmowie kwalifikacyjnej kandydata – kandydat zostaje przyjęty na okres próbny (od 2 do 12 miesięcy).

 2. Po okresie próbnym, trwającym od 2 do 12 miesięcy, kandydaci otrzymują wskazania lub przeciwwskazania do rozpoczęcia stażu kandydackiego w GPR OSP Wołczkowo.

 3. Staż kandydacki kończy się po 2 latach, po otrzymaniu pozytywnej opinii opiekuna i koordynatorów. Kandydat przez łączny okres stażu powinien posiadać 50% frekwencję w aktywnościach zespołu.

 4. Kandydat powinien być pełnoletni, zdrowy, w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

 5. Kandydat powinien mieć własny transport. Treningi odbywają się w miejscach, gdzie komunikacja  miejska jest ograniczona (lasy, łąki, okolice Szczecina).

 6. Po okresie próbnym trwającym do 12 miesięcy kandydat otrzymuje informację zwrotną o decyzji dotyczącej  o wskazaniach lub przeciwwskazaniach do rozpoczęcia stażu kandydackiego.

 7. GPR OSP Wołczkowo zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania współpracy z kandydatem, jeśli zaistnieją ku temu okoliczności.

 

4. Częstotliwość pracy

Przewodnik psa:

 1. Minimum raz w tygodniu w terenie (najczęściej w czwartek). Trwają od 2 do 4 godzin.

 2. Co dwa tygodnie spotykamy się także na wykładach lub ćwiczeniach technicznych - planistyka, nawigacja, obsługa sprzętu.

 3. W najgorętszym okresie naszych działań (sezonowo) przewodnik poświęca nawet do 5 dni w tygodniu na poszukiwania, szkolenie psa, wyjazdy, zajęcia dodatkowe. Przewodnik w naszym zespole musi być zaangażowany w wielu dziedzinach naszej działalności. Czyli kluczowym kryterium przyjęcia jest czas który przewodnik może nam poświęcić.

 4. Dodatkowe aktywności:

 • - zajęcia z dziećmi w szkołach, przedszkolach,

  - udział w pokazach, festynach,

 • - zajęcia on-line np. z planistyki,

 • - koordynowanie zadań zleconych przez koordynatorów

  - akcje poszukiwawcze (różne terminy).

Planista, nawigator, kierowca:

 1. Co 2 tygodnie ćwiczenia techniczne - planistyka, obsługa sprzętu.

 2. 1 - 2 razy w miesiącu trening z psami (pozoracja) - każdy planista, nawigator powinien znać psy i ludzi z którymi pracuje w terenie na akcji.

 3. Zadania on-line.

 4. Dodatkowo kandydat otrzymuje  zadanie do koordynacji w celu weryfikacji czy ma zdolności do prowadzenia zadań, projektów.

 5. Dodatkowe aktywności:

 • - zajęcia z dziećmi w szkołach, przedszkolach,
 • - udział w pokazach, festynach,
 • - zajęcia on-line np. z planistyki,
 • - koordynowanie zadań zleconych przez koordynatorów.
 • - akcje poszukiwawcze (różne terminy).

 

5. Zasady na treningu z psem

 1. Przewodnik jest zobowiązany do posiadania podstawowego sprzętu. Listę przewodnik otrzymuje przy przyjęciu. Wychodzimy z założenia, że wyrazem szacunku i odpowiedzialności za psa jest m.in posiadanie wody i miski dla psa.

 2. Trening rozpoczynamy od spaceru z psem (załatwienie potrzeb fizjologicznych, uspokajający spacer, kilka minut na współpracę, napojenie psa, przygotowanie wody przy samochodzie). Następnie umieszczamy psa w aucie i udajemy się do lidera po wytyczne treningu. To odpowiedzialność przewodnika, aby poświęcić psu 15 minut przed każdym treningiem. Przyjeżdżamy wcześniej, aby inni nie musieli czekać na nas.

 3. Przed każdym ćwiczeniem przewodnik daje dla psa kilka minut, pozwala zapoznać się z terenem, zrelaksować się i dopiero podchodzi do grupy po zadanie.

 4. Po każdym ćwiczeniu należy napoić psa i udać się z nim na 5 - 10 minutowy spacer, aby ukoić nerwy.

 5. Psy wysiadają z aut na smyczy.

 6. Psy witają się na smyczach, mogą się powąchać, ale na smyczach i pod kontrolą przewodnika. Biegać mogą przed rozpoczęciem treningu w ramach spaceru poza obszarem ćwiczeń np. łąka, las. 5 minut przed rozpoczęciem treningu należy zapiąć psy na smycze lub schować je do auta i czekać przy autach.

 7. Psy przed treningiem i po treningu są w kontakcie z przewodnikiem. Udają się na spacer z przewodnikiem, a nie z innymi psami. W przyszłości te psy będą wspólnie pracować w sektorze. Na wspólne spacery i zabawy w ramach socjalizacji umawiamy się w tygodniu na treningach dodatkowych lub spotkaniach towarzyskich.

 8. Debriefing: po treningu przewodnicy kończą zajęcia z poczuciem satysfakcji i świadomością, co było przeprowadzone właściwie, a nad czym należy jeszcze popracować.

 9. Informacja o terminie i miejscu treningu wysyłana są za pomocą wiadomości sms. Każdy ratownik zobowiązany jest odpowiedzieć wg. ustalonego schematu.

 

6. Wyjazdy na akcje poszukiwawczo - ratownicze

 1. Do wyjazdów na akcje poszukiwawczo - ratownicze uprawnienie są ratownicy którzy ukończyli 18 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze (art. 19 ust. 1b ustawy z dnia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

 2. Informacje o stanach gotowości, wyjazdach na akcje poszukiwawczo - ratownicze wysyłane są za pomocą wiadomości sms.

 3. Po otrzymaniu wiadomości o stanie gotowości lub wyjeździe na akcję poszukiwawczo - ratowniczą każdy ratownik zobowiązany jest wysłać odpowiedź wg. ustalonego schematu.

 

7. Zasady pracy w zespole

 1. Priorytetem w wyborze ratowników na wyjazdy szkoleniowe i akcje są przewodnicy: najbardziej zaangażowani, z największym stażem, rokujący na długoletnią pracę, zdrowi, odpowiedzialni, o odpowiednich cechach charakteru, akceptujący system i decyzyjność oraz psy: zdrowe, dobrze pracujące, rokujące.

 2. Informacje są przekazywane jak najszybciej, ale musisz się liczyć z tym, że jest to system państwowy - terminy mogą być podane w ostatniej chwili. Być może na tyle krótko, że nie zdążysz zadbać o urlop na wyjazd.

 3. Nie o wszystkim zostaniesz poinformowany: np. o celach decyzji.

 4. Nie krytykuj zadania lub dowodzącego publicznie. Ma więcej doświadczenia i wiedzy niż sobie zdajesz sprawę.

 5. Pamiętaj o obowiązku zachowania tajemnicy.

 6. Jako wolontariusz wchodzisz w skład systemu ratowniczego i sprawy, decyzje mogą być wykonywane w sposób, który Ci się nie podoba, ale Ty nie jesteś tym, który podejmuje decyzje.

 7. Odpowiedni czas na konstruktywną krytykę jest na debriefingu. Okazuj szacunek wobec osób z którymi nie zgadzasz się uczestnicząc w debriefingu.

 8. Nie obwiniaj innych ludzi za niepowodzenia swoje lub psów. Jest to złe i nieprofesjonalne.

 9. Nie mów nigdy “ja mogłem zrobić to lepiej”, „mój pies miał coś zrobić" lub „mój pies mógł", po przedstawieniu faktów. Jest nieprofesjonalne i nie zawsze prawdziwe.

 10. Oceniając pracę i swoje działania nie krytykuj innych, wyciągnij wnioski i znajdź swoje problemy. Łatwiej jest mówić o cudzych błędach, obwiniać innych - nie widząc swoich.

 11. Nie myśl nigdy, że bardziej nadajesz się lub posiadasz większe umiejętności niż inni.  Trzymaj swoje ego pod kontrolą.

 12. Nie należy do obowiązków koordynatorów, instruktorów, aby znać Twoje umiejętności, musisz sam o nich ich przekonać uczciwą pracą i chęcią pracy.

 13. Bądź uczciwy wobec siebie i dowodzącego. Nie przeceniaj swoich zdolności.

 14. Licz się z tym, że będziesz oceniany.

 15. Nie wszystko będzie w Twoich oczach sprawiedliwe i zrozumiałe.

 16. Powinieneś panować nad emocjami i nad próbą oceniania innych, ale dziś, jako niedoświadczony przewodnik masz obowiązek skupić się na swoich niedoskonałościach i liczyć się z krytyką.

 17. Nie zawsze dostaniesz dofinansowanie na sprzęt i wyjazdy, czasem musisz ponieść koszty we własnym zakresie.

 18. Wspólne treningi to nie darmowe wyszkolenie Ciebie lub psa, ani coś co Ci się należy. Cała grupa oraz instruktorzy poświęcają czas dla Ciebie - przyszłego ratownika bądź przyszłego przewodnika i jego psa. Doceniaj to. Staraj się zostawać do końca ćwiczeń i pomagać innym w treningu.

 19. Nie przyjmujemy do zespołu osób szkolących psy prywatnie (szkoleniowców), które mają korzyści finansowe z prowadzenia zajęć z psami lub gdy korzyści takie płyną dla innej osoby bądź firmy / instytucji. Przewodnicy GPR OSP Wołczkowo nie mogą prowadzić własnej działalności szkoleniowej  związanej z szeroko pojętą kynologią, szkoleniem psów i przewodników psów w celu uzyskania korzyści materialnych lub w celu reprezentowania innej szkoły bądź firmy. Jest to uwarunkowane faktem, że szkolenia psów ratowniczych odbywają się nieodpłatnie. Instruktorzy i przewodnicy szkolą psa i przewodnika w celach wyszkolenia skutecznego zespołu w poszukiwaniach. Nie szkolimy przewodników w celu podniesienia ich kompetencji zawodowych. Nasz zespół to nie jest odpowiednie miejsce do zwiększenia ilości pozyskanych klientów poprzez zdobyte u nas doświadczenie i osiągnięcia. Jest to nieetyczne wykorzystanie pracy zespołu i wiedzy instruktorów. Ponadto istnieje zbyt duży konflikt interesów pomiędzy szkoleniowcami, a zespołem. Osoba chcąca szkolić psy w ramach uzyskania korzyści finansowych dla siebie lub innych będzie musiała zakończyć współpracę z zespołem. Wyjątek stanowią instruktorzy przyjęci do zespołu do roku 2015, którzy posiadali już praktykę własną przed przystąpieniem do zespołu. Te osoby po skierowaniu indywidualnego pisemnego wniosku do koordynatora grupy, oraz zespołu zarządzającego i po jego pozytywnym rozpatrzeniu mogą prowadzić jedynie treningi oraz konsultacje szkoleniowe w ramach zajęć indywidualnych (nie mogą reprezentować szkoły - własnej bądź innej osoby, ani zajęć grupowych).

 20. Przewodnik nie powinien występować w umundurowaniu GPR OSP Wołczkowo w żadnej sytuacji poza treningiem zespołowym, akcją, wyjazdem służbowym, szkoleniem, pokazami grupy. Podczas treningów indywidualnych przewodnik nie może posiadać umundurowania GPR OSP Wołczkowo.

 21. Przewodnik musi poinformować koordynatora grupy i instruktora głównego o każdej sytuacji w której przewodnik wystąpi w działalności kynologicznej także charytatywnej w roli konsultanta, wykładowcy, instruktora, członka innego zespołu bądź instytucji w której sylwetka  "przewodnika psa" bądź ratownika GPR OSP Wołczkowo jest rozpoznawalna i osoba ta może swoim imieniem i nazwiskiem, wizerunkiem, bądź obecnością swoją lub psa być utożsamiana z psami ratowniczymi  lub działalnością GPR OSP Wołczkowo.

 22. Ratownik psa GPR OSP Wołczkowo nie może bez zgody grupy zarządzającej, zespołu i koordynatora grupy wykorzystywać poza działalnością zespołu - materiałów, odzieży, sprzętu, bądź wizerunku przewodnika, ratownika wykorzystywanego do działalności grupy.

 23. Jeśli w zespole GPR OSP Wołczkowo znajduje się hodowca psów, nie może on wykorzystać informacji o posiadaniu psa użytkowego w celu zwiększenia prestiżu hodowli lub w celu zwiększenia korzyści finansowych. Korzyści finansowe hodowców i szkoleniowców wynikające z wykorzystania pracy zespołu są niedopuszczalne w pracy przewodnika psa ratowniczego. Jedynym odstępstwem jest sytuacja rozpatrzenia indywidualnego wniosku do koordynatora grupy oraz grupy zarządzającej w przypadku bardzo zasłużonego przewodnika, a także psa w celu rozmnażania znakomitego osobnika do pracy użytkowej. Kwestia ta jest rozpatrywana na wniosek pisemny przewodnika przez zespół zarządzający, instruktora głównego psów i koordynatora grupy.

 24. Osoba która zdaniem zespołu zaburzy zaufanie przewodników (dotyczy to także plotkowania, obrażania innych, negatywnego nastawienie do pracy w zespole, braku tolerancji dla innych, okazywania publicznie niechęci do innych członków zespołu, oszukiwania innych, nakłanianie innych osób do wydawania negatywnych opinii) może zakończyć pracę w zespole na wniosek koordynatora grupy, zespołu zarządzającego, instruktora głównego zespołu. Decyzja ta jest podejmowana poprzez głosowanie niejawne ww. składu. W takiej sytuacji przy decyzji o zakończeniu współpracy z przewodnikiem koordynator grupy nie musi podawać przyczyn rezygnacji z pracy ratownika, przewodnika w zespole.

 25. Przewodnik który chce pracować w innej dyscyplinie kynologii użytkowej lub sportowej musi tę kwestię omówić z instruktorem głównym zespołu w celu weryfikacji czy praca ta nie koliduje z obecną wykonywaną pracą użytkową psa ratowniczego np. obrona, pasienie, obedience, praca jako pies myśliwski, IRO. Warunkiem przystąpienia do zawodów sportowych w wyżej wymienionych dziedzinach jest zdany egzamin klasy 1 terenowy bądź gruzowiskowy i osiągnięcie 90 % frekwencji za akcje, oraz złożony pisemnie wniosek do instruktora głównego psów ratowniczych rozpatrzony pozytywnie. Obostrzenia mają zapobiegać przyjmowaniu do grupy osób, których celem jest kariera sportowa i realizują ją pozyskując wiedzę od zespołu, dotyczącą pracy z psem, ale zaniedbując pracę w zespole. W takiej sytuacji, osoba taka, obciąża swoim brakiem zaangażowania inne osoby, które muszą wykonać pracę podwójnie bowiem w tym czasie ktoś realizuje swoją karierę sportową w dziedzinie kynologii sportowej i nie ma czasu np. na prace związane z działalnością i utrzymaniem zespołu, festyny, zajęcia w szkołach, przygotowanie szkoleń, konferencji, a także na przygotowanie się do egzaminów psów ratowniczych czy akcji. Sport jest dedykowany najbardziej doświadczonym i zasłużonym przewodnikom, zaangażowanym w pracę użytkową zespołu. Konsekwencją niespełnienia tych założeń lub postępenie wbrew regulaminowi jest jednoznaczne z wykluczeniem z grupy.

 26. Oznakowanie psa powinno obowiązywać na: treningach, ćwiczeniach, wyjazdach szkoleniowych, pokazach. W przypadku prywatnego spaceru przewodnik jest zobowiązany nie stosować oznakowania psa ratowniczego.

 27. Podstawowe informacje o przewodniku, psie oraz zdjęcia, znajdują się na stronie internetowej. Jeżeli przewodnik, ratownik, nie chce aby takie informacje znajdowały się na stronie, powinien zgłosić taką informację do koordynator grupy.

 28. W interesie przewodnika, ratownika  jest, aby w przypadku niejasności/konfliktu zgłosić problem, oraz umówić się na rozmowę w celu rozwiązania sprawy. Rozwiązywanie konfliktów przez e-mail jest niedopuszczalną formą rozwiązywania problemów.

 29. Szkolenie osób prywatnych lub niezwiązanych z zespołem przez naszego przewodnika w dziedzinie kynologii ratowniczej w  celu osiągnięcia korzyści własnych, wiąże się z natychmiastowym rozwiązaniem współpracy przewodnika z zespołem.

 30. Jeśli członek grupy będzie negatywnie nastawiony do pracy zespołu, nie będzie potrafił odnaleźć się w zespole i sam podjąć decyzji o odejściu z zespołu, decyzje tą podejmie grupa zarządzająca.

 31. Członek zespołu musi wykazać zdolność do pracy i jest rozliczany ze swojej pracy. Musi wykazać minimum 30% gotowości do działań rozliczaną raz na 6 miesięcy (smsowe potwierdzenie gotowości do udziału w akcji). Musi wykazać minimum 40% obecności na akcjach rozliczane raz na 12 miesięcy (czyli na 12 akcji w roku na 4 z nich przewodnik musi być). Musi wykazać minimum 50% obecności na treningach rozliczanej raz na 6 miesięcy. Członek zespołu w przypadku braku takich możliwości (praca, narodziny dziecka) w ramach zwiększenia aktywności przewodnik na swój wniosek może przygotować i zrealizować projekt, zrobić renowację przeszkód, kupić mundur lub GPSa, przyczynić się do realizacji dofinansowania, zwiększyć swoją aktywność w realizacji zajęć z dziećmi, udać się na spotkania służbowe w celu promocji grupy, przygotować i rozliczyć projekty w ramach funduszy itp. Osoby które nie spełnią tych wymogów mogą zostać zawieszone w działalności zespołu na 3 miesiące z możliwością późniejszej rezygnacji z pracy przewodnika. W przypadku kandydatów grupa koordynatorów może wnioskować o podziękowanie za współpracę bez zawieszenia przewodnika, w sposób natychmiastowy. Dotyczy to w szczególności sytuacji naruszenia regulaminu.

 

8. Kwestie finansowe

 1. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie. Każdy we własnym zakresie zakupuje podstawowy sprzęt: miski, piłki, plecak, skarpetki, buty itp. Sprzęt potrzebny do trenowania to ten, który już posiadamy w domu, np. kalosze, polar, buty, plecak. Jeśli ktoś chciałby kupić drogi sprzęt lub specjalistyczny -  jest to jego indywidualna decyzja.

 2. Jeśli sprzęt jest sponsorowany,  to przydział przedmiotów, ubrań jest zależny od kilku warunków: stażu pracy, zaangażowania, osiągnięć w pracy. Pierwszeństwo mają przewodnicy z większym stażem pracy i najbardziej zaangażowani. W przypadku rezygnacji z pracy, sprzęt musi zostać zwrócony. Sprzęt sponsorowany jest własnością GPR OSP Wołczkowo.

9. Korzyści

Korzyści materialnych jest niewiele. Jesteś wolontariuszem, otrzymasz wiedzę, rozwój, dobrą zabawę, piękną pasję, kursy, szkolenia, dobre towarzystwo, ciekawie spędzony czas, włożoną pracę instruktorów w każdego psa lub wiedzę z zakresu wiedzy specjalistycznej: planistyki, radiokomunikacji itp., satysfakcję z wykonanej pracy.  Jesteśmy tyle warci, ile możemy dać innym. Ta praca to wolontariat. Oczekuj tyle, ile sam jesteś w stanie dać. Pięniedzy na pewno tu nie otrzymasz, ewentualnie zainwestujesz.

10. Członek wspierający

 

Członkiem wspierającym mogą być osoby cywilne lub prawne, która z pewnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w normalnej i regularnej działalności grupy, takiej jak systematyczne treningi, szkolenia, wyjazdy na akcje poszukiwawczo-ratownicze itp. , chcą jednak wspomagać GPR OSP Wołczkowo w innym zakresie.

 

Członek wspierający może wspomagać grupę poprzez udzielenie pomocy zakresie szkoleń (np. cykliczne szkolenia medyczne itp.), pomocy podczas treningów, użyczenia sprzętu i wyposażenia materialnego lub niematerialnego (np. oprogramowanie, miejsce na serwerach itp.) , wsparcia w zakresie udzielania porad niezbędnych dla działalności GPR OSP Wołczkowo (np. wiedzy i pomocy informatycznej itp.), pomocy finansowej, wykonywanie określonych usług niezbędnych dla działalności GPR OSP Wołczkowo, lub inne niezbędne pomoce ustalone przed przyjęciem do grupy.

 

Aby zostać członkiem wspierającym, pomoc dla GPR OSP Wołczkowo musi być ciągła, choć nie musi być systematyczna. Nie może być to jednak pomoc jednorazowa. Pomoc jednorazowa traktowana jest jako sponsoring.

 

Decyzję o przyznaniu statusu członka wspierającego dla GPR OSP Wołczkowo podejmuje zespół koordynatorów większością głosów.

 

Osoba prawna powinna mieć przedstawiciela, który zostanie ustalony przed przyjęciem członka oraz zaakceptowana przez koordynatorów większością głosów.

 

Członek wspierający nie może uczestniczyć w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, chyba że zakres pomocy jaką udziela, może pomóc w działaniach ratowniczych, o czym decydują wcześniej koordynatorzy zespołu i o ile chęć taką wyrazi członek wspierający. GPR OSP Wołczkowo nie zapewnia ubezpieczenia dla członka wspierającego, który bierze udział w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych jako osoba cywilna.

 

GPR OSP Wołczkowo nie udostępnia członkom wspierającym umundurowania, które może być jednak użyczone jednorazowo, jeśli członek wspierający będzie brał udział w pokazach, imprezach lub szkoleniach na których będzie obecne, lub które będą organizowane przez GPR OSP Wołczkowo. W innych przypadkach członek wspierający nie może używać oznakowania i umundurowania formacji, chyba że koordynatorzy wyrażą zgodę większością głosów.

 

Członek wspierający jest zapraszany na imprezy organizowane przez GPR OSP Wołczkowo.

 

Członek wspierający zostanie wymieniony na stronie internetowej w zakładce “Członkowie zespołu” gdzie będzie opisany zakres wsparcia jakie udziela dla GPR OSP Wołczkowo.

 

Członek wspierający może uczestniczyć w regularnych treningach i ćwiczeniach GPR OSP Wołczkowo, nie jest to jednak jego obowiązkiem i nie obowiązuje go frekwencja, chyba że zakres jego wsparcia które zostało wcześniej ustalone mówi inaczej. Zadania i obowiązki podczas treningu w którym bierze on udział wyznacza instruktor.

 

Członka wspierającego obowiązują te części regulaminu GPR OSP Wołczkowo, które nie są sprzeczne z powyższym zapisem.

 

 

 

Jeśli źle Ci, nie podobają Ci się zasady jeśli nie jesteś w stanie dopasować się do w/w wytycznych. Nie odpowiada Ci niedoskonałość systemu, trudno Ci znieść krytykę i decyzje podejmowane przez innych - zrezygnuj!

Natomiast jeśli to wszystko co przeczytałeś nie przeraża Cię, nadal czujesz motywację - to trafiłeś w odpowiednie miejsce!

 

Witaj w zespole, czekaliśmy właśnie na Ciebie!

Zajrzyj na podstronę:
https://www.psyratownicze.eu/jak-dolaczy-do-zespolu