ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy

Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy

Wojewódzki Zespół PoszukiwawczyEgoizm osłabia grupę, więc największą wartością jest dbałość o zespół i poczucie przynależności do grupy. Celem jest sukces zespołu - satysfakcja z pracy i uczucie, że sukces poszczególnych ratowników jest sukcesem każdego członka w zespole. Nie ma sukcesu odnalezienia bez innych ludzi, nie ma psów ratowniczych bez pozorantów, nie ma sukcesów bez kolegów z zespołu, bez instruktorów, bez planistów, dowódców, bez lokalnych zasobów podczas akcji. Tylko razem tworzymy skuteczne narzędzie w poszukiwaniach!


Historia Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego

Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy to robocza nazwa współpracujących ze sobą grup ratowniczych, które połączyły swoje siły aby wspólnie rozwijać swoje umiejętności i wspierać się wzajemnie w dziedzinie poszukiwań. Dzięki temu, osoby zaginione jeszcze szybciej i skuteczniej otrzymują profesjonalną pomoc gdy zajdzie taka potrzeba. Projekt zapoczątkowały wspólne szkolenia zespołów na terenie całego województwa.

Na czas współpracy i wspólnych szkoleń grupy te przybierają roboczą wspólną nazwę, Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy. Działania to ma na celu nie faworyzować żadnego z zespołów i po przez notatki medialne sporządzane na profile zespołów w sposób jednolisty wskazywać społeczeństwu, iż zespół do pracy jest jeden. Ratownicy pod tą nazwą łączą wiedzę i umiejętności pod jednym sztandarem. Celem WZP jest wspólna praca na rzecz osoby zaginionej. Poszczególne jednostki nie liczą na osiągnięcie indywidualnych korzyści, a wszyscy członkowie zespołów mają jeden i ten sam cel. Zintegrowane wspólne działania, zwiększają możliwość osiągnięcia sukcesu w walce z czasem, który dla ludzi zaginionych jest często sprawą życia i śmierci. Zespoły współpracują w dziedzinie poszukiwań na terenie całego województwa. Uczą się i szkolą wspólnie.

Zespoły te prowadzą razem liczne szkolenia z zakresu planowania akcji poszukiwawczych, wewnętrznego dowodzenia zespołami ochotniczymi, nawigowania oraz pomocy medycznej dla ludzi i psów poszukiwawczo-ratowniczych. Umożliwia to wyrównanie wiedzy i umiejętności grup, a także pozwala wykorzystać optymalnie siły i środki jakie są do dyspozycji w trakcie prawdziwych akcji poszukiwawczych. Tego typu pełne przygotowanie zapewnia komfort pracy wszystkim ratownikom należącym do Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego.

Inicjatywa jest realizowana od marca 2015 roku. Przedtem zespoły także współpracy ze sobą ale bez wspólnej nazwy. Obecnie Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzesza cztery grupy z różnych regionów województwa Zachodniopomorskiego:

- Grupę Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi,
- OSP Gryf Szczecin,
- Grupę Ratownictwa PCK Koszalin,
- OSP Raffer Gryfino (od końca 2019 roku)

Szkolenie Grup Poszukiwawczych

Grupa OSP Wołczkowo jako jednostka z największym doświadczaniem jest "matką" WZP. Przygotowuje i szkoli do pracy poszukiwawczej, przekazuje wiedzę oraz odpowiada za wyrównanie poziomu wyszkolenia pozostałych zespołów w dziedzinie poszukiwań. Użycie słowa "matka" jest tutaj kluczowe, bowiem nie ma mowy o dominacji nad innymi jednostkami. Celem projektu jest tworzenie partnerskich rozwiązań i budowa równości zespołów na akcjach poszukiwawczych.

Grupy należące do WZP spotykają się w celu podniesienia swoich kwalifikacji. Ostatecznie projekt zakłada tworzenie wspólnego podmiotu poszukiwawczego. Współpraca pozwoli na wykorzystanie dostępnych sił i środków na najwyższym poziomie, a wymiana doświadczeń da możliwość stworzenia jednego organizmu poszukiwawczo-ratowniczego. Poszczególne grupy jako Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy znakomicie dopełniają się w realizowanych zadaniach w czym pomaga wykorzystywany przez nie specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Zespoły współpracują w zakresie poszukiwań, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa medycznego, jak również zapewniają zaplecza logistyczne na danym regionie. Każda z grup przygotowuje sztaby i pracę dla ludzi dojeżdżających na poszukiwania z innych miejscowości. 

Wszyscy uczestnicy projektu narzucili dla Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego dużą dyscyplinę. Porzucili chęć odnoszenia indywidualnych sukcesów na rzecz niesienia fachowej pomocy na szeroką skale przez jeden wspólny organizm, we wszystkich regionach naszego województwa. Ważny jest także system informowania o sukcesie z poszukiwań. WZP przyjął zasadę że notatki są przygotowywane w jednolity sposób. W taki w którym każda z grup ma poczucie że osiągneli suckes wspólnie.

Notataki medialne są "skromne" i pozbawione szczegółowych informacji zarówno o samym zaginionym jak i sposobie odnalezienia, czy informacji kto odnalazł. I to jest świadomy wybór zespołów.
Taki zespół nie rywalizuje, ale odczuwa satysfakcję, że jest częścią tego sukcesu.

Cieszymy się ogromnie, że pomysł został przyjęty pozytywnie także w innych regionach Polski i jest wzorem dla innych. To dla nas powód do dumy i ogromnej radości.

Mamy nadzieję że Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy urośnie w siłę i powiększy ilość współpracujących ze sobą grup, szkolonych i pracujących na tym samym wysokim poziomie.

Jeśli jesteś zainteresowany aby do nas dołączyć koniecznie skontaktuj się z nami - kliknij tutaj

Grupa Poszukiwawcza OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi
OSP Gryf Szczecin
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin
OSP Raffer Gryfino


Szkolenie z GPSów 2015


Szkolenie dla planistów 2015


Szkolenie z ITAKĄ 2015, Szkolenie z technik poszukiwawczych 2015
więcej zdjęć