ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy

Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy

Historia Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego

Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy to grupy ratownicze, które połączyły swoje siły aby wspólnie rozwijać swoje umiejętności i wspierać się wzajemnie w dziedzinie poszukiwań. Dzięki temu, osoby zaginione jeszcze szybciej i skuteczniej otrzymują profesjonalną pomoc gdy zajdzie taka potrzeba.

Na czas akcji poszukiwawczych grupy te przybierają wspólną nazwę, Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy. Łączą wiedzę i umiejętności pod jednym sztandarem. Celem WZP jest wspólna praca na rzecz osoby zaginionej. Poszczególne jednostki nie liczą na osiągnięcie indywidualnych korzyści, a wszyscy członkowie zespołów mają jeden i ten sam cel. Zintegrowane wspólne działania, zwiększają możliwość osiągnięcia sukcesu w walce z czasem, który dla ludzi zaginionych jest często sprawą życia i śmierci.

Zespoły te prowadzą razem liczne szkolenia z zakresu planowania akcji poszukiwawczych, wewnętrznego dowodzenia zespołami ochotniczymi, nawigowania oraz pomocy medycznej dla ludzi i psów poszukiwawczo-ratowniczych. Umożliwia to wyrównanie wiedzy i umiejętności grup, a także pozwala wykorzystać optymalnie siły i środki jakie są do dyspozycji w trakcie prawdziwych akcji poszukiwawczych. Tego typu pełne przygotowanie zapewnia komfort pracy wszystkim ratownikom należącym do Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego.

Inicjatywa jest realizowana od marca 2015 roku. Przedtem zespoły także współpracy ze sobą ale bez wspólnej nazwy. Obecnie Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy zrzesza trzy grupy z różnych regionów województwa Zachodniopomorskiego:

- Sekcję Poszukiwawczą OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi,
- OSP Gryf Szczecin,
- Grupę Ratownictwa PCK Koszalin,

Szkolenie Grup Poszukiwawczych

Sekcja OSP Wołczkowo jako jednostka z największym doświadczaniem jest "matką" WZP. Przygotowuje i szkoli do pracy poszukiwawczej, przekazuje wiedzę oraz odpowiada za wyrównanie poziomu wyszkolenia pozostałych zespołów w dziedzinie poszukiwań. Użycie słowa "matka" jest tutaj kluczowe, bowiem nie ma mowy o dominacji nad innymi jednostkami. Celem projektu jest tworzenie partnerskich rozwiązań i budowa równości zespołów na akcjach poszukiwawczych.

Grupy należące do WZP spotykają się co kilka miesięcy w celu podniesienia swoich kwalifikacji. Ostatecznie projekt zakłada tworzenie wspólnych sztabów dowodzenia i planistyki. Współpraca pozwoli na wykorzystanie dostępnych sił i środków na najwyższym poziomie, a wymiana doświadczeń da możliwość stworzenia jednego organizmu poszukiwawczo-ratowniczego. Poszczególne grupy jako Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy znakomicie dopełniają się w realizowanych zadaniach w czym pomaga wykorzystywany przez nie specjalistyczny sprzęt ratowniczy. Zespoły współpracują w zakresie poszukiwań, ratownictwa wysokościowego, ratownictwa medycznego, jak również zapewniają zaplecza logistyczne na danym regionie. Każda z grup przygotowuje sztaby i pracę dla ludzi dojeżdżających na poszukiwania z innych miejscowości.

Wszyscy uczestnicy projektu narzucili dla Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego dużą dyscyplinę. Porzucili chęć odnoszenia indywidualnych sukcesów na rzecz niesienia fachowej pomocy na szeroką skale przez jeden wspólny organizm, we wszystkich regionach naszego województwa.

Podczas działań planiści i dowódcy stają się zarządcami poszczególnych zespołów, reprezentują cały WZP, a nie poszczególną jednostkę. Wszystkie współpracujące grupy mają szansę na realne niesienie pomoc w prawdziwych akcjach.

Mamy nadzieję że Wojewódzki Zespół Poszukiwawczy urośnie w siłę i powiększy ilość współpracujących ze sobą grup, szkolonych i pracujących na tym samym wysokim poziomie. Jeśli jesteś zainteresowany aby do nas dołączyć koniecznie skontaktuj się z nami - kliknij tutaj

Sekcja Poszukiwawcza OSP Wołczkowo z psami ratowniczymi
OSP Gryf Szczecin
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin


Szkolenie z GPSów 2015


Szkolenie dla planistów 2015


Szkolenie z ITAKĄ 2015


Szkolenie z technik poszukiwawczych 2015więcej zdjęć