ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Szkolenie w zakresie pomocy przedweterynaryjnej dla grupy Zachodniopomorskie Psy Ratownicze OSP Wołczkowo

Dodano: 2016-03-22

Szkolenie w zakresie pomocy przedweterynaryjnej dla grupy Zachodniopomorskie Psy Ratownicze OSP Wołczkowo

W sobotę 19.03.2016 przewodnicy psów z OSP Wołczkowo uczestniczyli w ,,Szkoleniu dla przewodników psów ratowniczych z grup poszukiwawczo-ratowniczych w zakresie pomocy przedweterynaryjnej" przeprowadzone przez Szczecińskie Ratownictwo Weterynaryjne, Ratownictwo Weterynaryjne LARW Gorzów Wielkopolski oraz OSP Gryf. Celem szkolenia było przygotowanie przewodników psów ratowniczych do udzielania pomocy przedweterynaryjnej podczas działań ratowniczych zgodnie z programem szkolenia z dnia 05.02.2014 zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Szkolenie obejmowało takie zagadnienia jak:
1.Fizjologia i mechanizmy obronne organizmu psa
2. Obowiązki przewodnika psa ratowniczego
3. Pierwsza pomoc ratująca życie
4. Pomoc doraźna (w tym szycia ran)

Szkolenie po raz kolejny umocniło już kilkuletnią współpracę OSP Wołczkowo i OSP Gryf. Oba zespoły wchodzą w skład Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego zrzeszającego także Grupę Ratownictwa PCK Koszalin oraz Ochotniczą Grupę Ratowniczą Tadmed Szczecinek.

Dziękujemy instruktorom za przekazaną wiedzę!