ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Przyjęcie i podsumowanie działań w roku 2016

Dodano: 2017-01-13

Przyjęcie i podsumowanie działań w roku 2016

Dnia 14 stycznia 2017 zakończył się dla nas owocny rok 2016. Tego dnia odbyła się uroczystość podsumowująca osiągnięcia i pracę naszego zespołu. Mogliśmy również gościć i podziękować wielu wspaniałym osobom, które przez cały czas gorąco nas wspierają i kibicują naszym działaniom.

Po początkowym poczęstunku odbyła się obszerna prezentacja ubiegłorocznych działań grupy, która przypomniała również o jej początkach i korzeniach. Było o czym mówić, gdyż ten rok był dla nas niezwykle bogaty w nowe doświadczenia.

13 zdobytych licencji terenowych w roku 2016 wzbogacone zostało o 7 licencji gruzowiskowych. W ten sposób odnotowaliśmy kolejny wzrost zdanych egzaminów przez naszych przewodników Ten kolejny krok do przodu, pokazuje jak wspaniale rozwija się grupa ratownicza OSP Wołczkowo. Kolejne zdobyte licencje gruzowiskowe umacniają zespół i poszerzają jego specjalizacje, umożliwiając jeszcze skuteczniejszą pomoc osobom, które ucierpiały w wyniku katastrof budowlanych, zawalisk i w innych podobnych wypadkach. Zdobyte uprawnienia udowadniają nam słuszność naszej pracy oraz założeń szkoleniowych, które kontynuujemy z uporem od 2010 roku.

Na spotkaniu mogliśmy sobie przypomnieć jak bardzo wzbogacił się nasz zespół od początku działalności. W roku 2010 kilka osób zaczęło swoje kształcenie w kierunku poszukiwań osób zaginionych. Dziś mamy 25 wyszkolonych przewodników psów ratowniczych i nawigatorów. Kontynuujemy również szkolenia w dziedzinie planistyki i dowodzenia. Ciągle mozolnie szlifujemy swoją wiedzę, nabywając kolejnych doświadczeń na licznych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, oraz na akcjach poszukiwawczych w których bierzemy czynny udział.

Chcielibyśmy żeby zaginięć było możliwie jak najmniej. Mimo to jesteśmy świadomi, że nasza pomoc będzie stale potrzebne. Naszym zadaniem jest pozostać w ciągłej gotowości do wyjazdu, aby móc podjąć działania poszukiwawczo-ratownicze możliwie jak najszybciej. Dla osoby zaginionej każda minuta może być sprawą życia lub śmierci. Nikt nie jest w stanie przewidzieć dnia, kiedy pies ratowniczy będzie potrzebny.

Podczas wcześniej przygotowanej prezentacji mogliśmy sobie uzmysłowić jak wiele zadań udało nam się zrealizować.
Dzięki wsparciu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie zakupiliśmy radiostacje Motorola DP-440, przeszkoliliśmy przewodników z zasad radiokomunikacji oraz wyposażyliśmy przewodników w odzież do działań poszukiwawczych w terenie.

Z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wsparł nas przy zakupie sprzętu do prowadzenia działań - GPS oraz w realizacji szkoleń które podniosły nasze kompetencje z zakresu: taktyki poszukiwań, planistyki i obsługi sprzętu GPS dla grup poszukiwawczych i wspierających działania poszukiwawcze . Wiedza zdobyta na warsztatach jest bezcenna i z całą pewnością przyczyni się do jeszcze efektywniejszego wykorzystania naszych sił i środków.

W roku 2016 kontynuowaliśmy projekt "Pies, przyjaciel dziecka", który ma na celu uzmysłowić najmłodszym jak mają się zachować w przypadku zaginięć. Przedstawiamy dzieciom również pracę naszych psów, oraz zapoznajemy ich personalnie z naszymi czworonożnymi partnerami. W projekcie tym uczestniczą wychowankowie szkół podstawowych z naszej macierzystej gminy Dobra.

W tym roku podjęliśmy się dużego wyzwania i wzięliśmy udział w projekcie na „Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo”. Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu. Jesteśmy dumni, że w konkursie nasz projekt zajął pierwsze miejsce, zdobywając największą ilość punktów spośród wszystkich złożonych wniosków. Należy nadmienić, że udział w projekcie jest możliwy dzięki ogromnemu wsparciu naszej macierzystej gminy Dobra. Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się aby pomóc przy tym przedsięwzięciu.

Wszystkie sukcesy nie byłyby możliwe gdyby nie praca wielu cudownych ludzi. Na spotkaniu mogliśmy przekazać podziękowania oraz uścisnąć dłonie naszym partnerom i przyjaciołom, bez których nie bylibyśmy dziś tu, gdzie jesteśmy. Serdeczne podziękowania złożyliśmy dla:

Teresy Dery - Wójt Gminy Dobra,

Rozalii Adamskej - Sekretarz Gminy Dobra,

Bartłomieja Milucha - Przewodniczącego Rady Gminy Dobra,

Grzegorza Pieszko - Zarządzanie Kryzysowe Gminy Dobra,

Mateusza Wiśniewskiego - Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych,

st. bryg. mgr inż. Jacka Staśkiewicz - Zachodniopomorskiego Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,

mł. bryg. mgr inż. Sylwestestra Podwyszyńskiego - Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,

bryg. mgr inż. Marka Gendka - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Policach,

mł. bryg. mgr inż. Przemysława Grzybowskiego - Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśnicza w Policach,

kpt. mgr. Krzysztofa Wójcika - Wydział operacyjny i kontrolno-rozpoznawczy Państwowej Straży Pożarnej w Policach,

Jakuba Biskupskiego - Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,

Marka Ładziaka - Koordynatora ds. poszukiwań osób zaginionych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,

Marka Domaradzkiego i Bartosza Miazgowskiego, Kolegów z OSP Gryf Szczecin, Zarząd OSP Gryf,

Krystynie i Michałowi Koler - Dariuszowi Koźlarkowi oraz Marcinowi Rokitnickiemu
z Zarządu OSP Wołczkowo,

oraz naszego niezastąpionego

Prezesa OSP Wołczkowo - Jana Suszczyńskiego.

Gościnnie była z nami również Krystyna Pieczyńska, Dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii, oraz Monika Mucho, Naczelna Pielęgniarka Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

Podziękowania należą się również dla nas wszystkich, przewodników, instruktorów, kolegów i koleżanek z zespołu głodnego kolejnych sukcesów. Z satysfakcją mogliśmy podziękować sobie nawzajem za włożony trud i dzielne stawianie czoła przeciwnościom losu. Również nasi goście chwalili nasze działania.

Jak co roku wybraliśmy ze swojego grona przewodnika, który jest dla nas inspiracją i natchnieniem. Osobę, która dzięki swojej intensywnej pracy i zaangażowaniu włożyła największy wkład w rozwój naszej grupy. Tym razem przewodnikiem roku 2016 został Paweł Wężowski.

Po przedstawieniu naszych dotychczasowych zmagań, sukcesów i podziękowań, reszta wieczoru upłynęła na miłym spędzeniu czasu we wspólnym gronie. Suto zastawiony stół, muzyka z głośników i co najważniejsze doborowe towarzystwo, pozwoliły przygotować się nam na kolejne wyzwania.

Rozpoczynamy rok 2017.

Archiwum

Luty 2023 (2)
Grudzień 2022 (3)
Listopad 2022 (4)
Październik 2022 (7)
Wrzesień 2022 (9)
Sierpień 2022 (1)
Czerwiec 2021 (2)
May 2021 (6)
Luty 2021 (2)
Listopad 2020 (1)
Październik 2020 (8)
Wrzesień 2020 (2)
Sierpień 2020 (1)
Lipiec 2020 (6)
Czerwiec 2020 (5)
May 2020 (9)
Kwiecień 2020 (1)
Marzec 2020 (3)
Luty 2020 (5)
Styczeń 2020 (4)
Grudzień 2019 (6)
Listopad 2019 (2)
Październik 2019 (4)
Wrzesień 2019 (3)
Sierpień 2019 (10)
Lipiec 2019 (4)
Czerwiec 2019 (5)
May 2019 (6)
Kwiecień 2019 (3)
Marzec 2019 (4)
Luty 2019 (9)
Styczeń 2019 (2)
Grudzień 2018 (3)
Listopad 2018 (8)
Październik 2018 (9)
Wrzesień 2018 (7)
Sierpień 2018 (2)
Lipiec 2018 (2)
Czerwiec 2018 (9)
May 2018 (11)
Kwiecień 2018 (5)
Marzec 2018 (8)
Luty 2018 (5)
Styczeń 2018 (6)
Grudzień 2017 (6)
Listopad 2017 (7)
Październik 2017 (10)
Wrzesień 2017 (7)
Sierpień 2017 (10)
Lipiec 2017 (7)
Czerwiec 2017 (10)
May 2017 (16)
Kwiecień 2017 (7)
Marzec 2017 (9)
Luty 2017 (3)
Styczeń 2017 (5)
Grudzień 2016 (6)
Listopad 2016 (7)
Październik 2016 (19)
Wrzesień 2016 (8)
Sierpień 2016 (10)
Lipiec 2016 (7)
Czerwiec 2016 (12)
May 2016 (5)
Kwiecień 2016 (7)
Marzec 2016 (6)
Luty 2016 (7)
Styczeń 2016 (2)
Grudzień 2015 (8)
Listopad 2015 (6)
Październik 2015 (10)
Wrzesień 2015 (4)
Sierpień 2015 (8)
Lipiec 2015 (10)
Czerwiec 2015 (12)
May 2015 (6)
Kwiecień 2015 (11)
Marzec 2015 (3)
Luty 2015 (4)
Styczeń 2015 (3)
Grudzień 2014 (3)
Listopad 2014 (6)
Październik 2014 (5)
Wrzesień 2014 (12)
Sierpień 2014 (9)
Lipiec 2014 (3)
Czerwiec 2014 (3)
May 2014 (6)
Kwiecień 2014 (2)
Marzec 2014 (1)
Luty 2014 (1)
Styczeń 2014 (1)
Grudzień 2013 (2)
Listopad 2013 (5)
Październik 2013 (8)
Wrzesień 2013 (5)
Lipiec 2013 (5)
Czerwiec 2013 (8)
May 2013 (3)
Kwiecień 2013 (4)
Marzec 2013 (5)
Luty 2013 (4)
Styczeń 2013 (7)
Grudzień 2012 (9)
Listopad 2012 (5)
Październik 2012 (11)
Wrzesień 2012 (10)
Sierpień 2012 (7)
Lipiec 2012 (3)
Czerwiec 2012 (7)
May 2012 (8)
Kwiecień 2012 (3)
Marzec 2012 (4)
Luty 2012 (2)
Listopad 2011 (1)
Październik 2011 (1)
Lipiec 2011 (1)
Czerwiec 2011 (1)
Grudzień 2010 (1)
Listopad 2010 (6)
Październik 2010 (4)
Sierpień 2009 (1)