ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Drugą część zamówienia w projekcie „Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo

Dodano: 2017-03-01

Drugą część zamówienia w projekcie „Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo

Przedstawiamy drugą część zamówienia do naszego nowego samochodu, który już niedługo będzie służył w naszym województwie, zestaw ochrony strażaka: przenośna wyciągarka, pas 2 metrowy, detektor wielogazowy półmaski , wał przeciwpowodziowy, zabezpieczenie na airbag, gaśnica proszkowa 12 kg

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo” Programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.