ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

Dodano: 2017-11-28

Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska

W dniach 24 -26.11.2017 w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odbyły się specjalistyczne warsztaty szkoleniowe. Dotyczyły one zakresu prowadzenia działań poszukiwawczych z wykorzystaniem specjalistycznego i nowoczesnego sprzętu poszukiwawczego, oraz nowoczesnych technologii poszukiwawczych. W warsztatach wzięły udział łącznie 34 zespoły poszukiwawczo-ratownicze GPR OSP Wołczkowo - Zachodniopomorskie Psy Ratownicze i zespołów poszukiwawczo-ratowniczych z grupy poszukiwawczej Rettungshundestaffel Jasmund Rügen e.V..

Międzynarodowa współpraca między grupami umożliwia lokalną kooperację na terenach przygranicznych. Działania te mają służyć wypracowaniu metod, form i podstaw prawnych, praktycznego współdziałania grup poszukiwawczych w celu przygotowania do współpracy w przypadku realnych działań.

Współpraca objęła przede wszystkim wymianę informacji w zakresie wiedzy specjalistycznej, ćwiczenia praktyczne, oraz poznawanie rozwiązań prawnych i przepisów obowiązujących w innych krajach.

Wykłady dotyczące współpracy służb z gminą w przypadku katastrof i zaginięć poprowadził Grzegorz Pieszko - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Dobra.

Na realizację projektu, Gmina Dobra pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkolenia za zaangażowanie.