ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Podsumowanie roku 2017 w GPR OSP Wołczkowo.

Dodano: 2018-02-17

Podsumowanie roku 2017 w GPR OSP Wołczkowo.

Rok 2017 za nami.

Dnia 17 lutego 2018 roku dokonaliśmy uroczystego podsumowania działań naszej grupy za rok 2017. Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy naszych ratowników oraz przyjaciół naszej grupy, udało nam się uczynić wiele dobrego dla rozwoju naszej jednostki. Podczas uroczystego spotkania, zaprezentowaliśmy zebranym gościom nasze dokonania.

Licencje.
9 licencji terenowych klasy 1,
7 licencji terenowych klasy 0,
5 licencji gruzowiskach klasy 1.
Kolejny raz odnotowaliśmy tendencje wzrostową dotyczącą zdawalności egzaminów przez naszych przewodników. Tym samym osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty zespołów, które przystąpiły do egzaminów w 2017 roku. Nasze zespoły w ostatnich 6 latach zdały pozytywnie 86 egzaminów państwowych.

Akcje poszukiwawcze.
Stary rok należał również do pracowitych pod względem akcji. Zostaliśmy zadysponowani do 39 działań o charakterze poszukiwawczym. 2017 był dla nas również przełomowy pod kątem uczestnictwa w akcjach gruzowiskowych. Trzy katastrofy budowlane w Szczecinie dały nam kolejne doświadczenie, oraz olbrzymi impuls do wytężonej pracy. Warto dodać, że dwie z tych katastrof, zupełnie ze sobą niepowiązane, miały miejsce w odstępie trzech dni od siebie.

Zakup specjalistycznego samochodu.
W marcu dokonaliśmy odbioru i przywitaliśmy w naszej jednostce specjalistyczny samochód planistyczny z zapleczem dla psów, oraz centrum łączności.
„Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo”. Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Projekt zrealizowaliśmy i dokonaliśmy ostatecznego rozliczenia w terminie. Zakup samochodu nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne wsparcie jakiego udzieliła nam nasza macierzysta gmina Dobra.

Szkolenia, manewry, projekty.
Udało nam się pozyskać środki finansowe na zrealizowanie projektów, które w znaczący sposób przyczyniają się do podniesienia kompetencji i wzrostu wiedzy wśród zespołów poszukiwawczo-ratowniczych oraz wzrostu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wsparł nas przy realizacji specjalistycznych warsztatów z zakresu prowadzenia działań poszukiwawczych i doposażeniu w urządzenia nawigacyjne Alpha 100 obroże nawigacyjne TT15 oraz T5.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego współfinansował organizację specjalistycznych warsztatów szkoleniowych z zakresu planistyki i obsługi oprogramowania do planowania działań planistycznych. Zajęcia poprowadził Rafał Chrustek z Grupy Podhalańskiej GOPR.
Przeprowadziliśmy ćwiczenia mające na celu rozpoznanie podstawowych barier wdrożeniowych nowych technik, rozwiązań i aplikacji poszukiwawczych przy zarządzaniu dużymi zasobami. W ćwiczeniach brali udział m.in. funkcjonariusze Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, Komendy wojewódzkiej Policji w Szczecinie, GPR OSP Siechnice, Komenda Powiatowa PSP Police, Grupa Ratownictwa PCK Koszalin, OSP Gryf Szczecin, OSP Tatynia, OSP Tanowo, OSP Kołbaskowo, OSP Dobra oraz jednostki poszukiwawcze z Niemiec.

W ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odbyły się specjalistyczne warsztaty szkoleniowe. Dotyczyły one zakresu prowadzenia działań poszukiwawczych z wykorzystaniem specjalistycznego i nowoczesnego sprzętu poszukiwawczego, oraz nowoczesnych technologii poszukiwawczych. W warsztatach wzięły udział łącznie 34 zespoły poszukiwawczo-ratownicze z Niemiec i Polski. Środki na realizację pozyskała Gmina Dobra.
W tym roku wdrożyliśmy podczas akcji i szkoleń, zaprojektowaną przez nas aplikacje planistyczną “Centrum Akcji”. Podczas prawdziwych działań okazała się ona bardzo przyjaznym i pomocnym narzędziem dla sztabu zarządzającego akcją.

Profilaktyka zaginięć.
Uczniowie Gminy Dobra zostali objęci projektem pn. „Pies przyjaciel dziecka”, który ma na celu propagowanie zasad bezpiecznych kontaktów z psami, prewencji zaginięć, prewencji pogryzień. Zajęcia prowadzone były w formie zabawy i gier ruchowych, które okazały się bardzo lubianą formą aktywności dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia prowadzili przewodnicy psów ratowniczych, wraz ze swoimi psami w formie wolontariatu. W tym roku kontynuujemy prowadzenie zajęć.

Te wszystkie dokonania nie byłyby możliwe, gdyby nie ogromny wysiłek, praca, zaangażowanie cudownych osób które spotkaliśmy na naszej drodze i z którymi jest nam dane współpracować. To niezwykłe mieć wokół siebie tylu wspaniałych ludzi, którzy nam zaufali i wierzą, że to co robimy przynosi niewymierne korzyści.

Nasze podziękowania przyjęli:
Teresa Dera Wójt Gminy Dobra
Rozalia Adamska Sekretarz Gminy Dobra
Jolanta Jankowska Skarbnik Gminy Dobra
Izabela Dryjańska Urząd Gminy Dobra
Grzegorz Pieszko Zarządzanie Kryzysowe Urząd Gminy Dobra
Bartłomiej Miluch Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Andrzej Bednarek Starosta Powiatu Polickiego
Cezary Arciszewski Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego
Jarosław Pasterski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policki w Szczecinie
Jacek Staśkiewicz Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Sylwester Podwyszyński Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Marek Gendek Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Policach
Piotr Maciejczyk Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Policach
Przemysław Grzybowski Powiatowa Straż Pożarna w Policach
Piotr Zaręba Powiatowa Straż Pożarna w Policach
Krzysztof Wójcik Powiatowa Straż Pożarna w Policach
Waldemar Michałowski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zielona Góra Grzegorz Buda Prezes OSP Jarogniewice
Jan Gackowski CALBUD
Mateusz Wiśniewski Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Marek Domaradzki OSP Gryf Szczecin
Eugeniusz i Danuta Wawrzoła OSP Dobra
Jan Suszczyński Prezes OSP Wołczkowo
Krystyna Koler członek zarządu OSP Wołczkowo
Michał Koler skarbnik OSP Wołczkowo
Dariusz Koźlarek członek zarządu OSP Wołczkowo

Szczególne podziękowania złożyliśmy wszystkim naszym ratownikom z GPR OSP Wołczkowo - Zachodniopomorskie Psy Ratownicze, bez których te sukcesy nie byłby możliwe.

Jak co roku wybraliśmy ze swojego grona “Ratownika Roku”, który jest dla nas inspiracją i natchnieniem. Osobę, która dzięki swojej intensywnej pracy i zaangażowaniu włożyła największy wkład w rozwój naszej grupy. Tym razem tytuł Ratownika Roku 2017 trafił do 2 osób: Natalii Filipek oraz Adam Sołtysiak. Gratulujemy!

Na końcu podziękowaliśmy koordynatorom zespołu Joanna Szumer, Agnieszce Paszkowskiej, Katarzyna Jaroszewicz, Paweł Wężowski, Grzegorz Kuderski oraz Lukasz Mazur.

Krótka fotorelacja z tego wydarzenia TUTAJ

Archiwum

Luty 2023 (2)
Grudzień 2022 (3)
Listopad 2022 (4)
Październik 2022 (7)
Wrzesień 2022 (9)
Sierpień 2022 (1)
Czerwiec 2021 (2)
May 2021 (6)
Luty 2021 (2)
Listopad 2020 (1)
Październik 2020 (8)
Wrzesień 2020 (2)
Sierpień 2020 (1)
Lipiec 2020 (6)
Czerwiec 2020 (5)
May 2020 (9)
Kwiecień 2020 (1)
Marzec 2020 (3)
Luty 2020 (5)
Styczeń 2020 (4)
Grudzień 2019 (6)
Listopad 2019 (2)
Październik 2019 (4)
Wrzesień 2019 (3)
Sierpień 2019 (10)
Lipiec 2019 (4)
Czerwiec 2019 (5)
May 2019 (6)
Kwiecień 2019 (3)
Marzec 2019 (4)
Luty 2019 (9)
Styczeń 2019 (2)
Grudzień 2018 (3)
Listopad 2018 (8)
Październik 2018 (9)
Wrzesień 2018 (7)
Sierpień 2018 (2)
Lipiec 2018 (2)
Czerwiec 2018 (9)
May 2018 (11)
Kwiecień 2018 (5)
Marzec 2018 (8)
Luty 2018 (5)
Styczeń 2018 (6)
Grudzień 2017 (6)
Listopad 2017 (7)
Październik 2017 (10)
Wrzesień 2017 (7)
Sierpień 2017 (10)
Lipiec 2017 (7)
Czerwiec 2017 (10)
May 2017 (16)
Kwiecień 2017 (7)
Marzec 2017 (9)
Luty 2017 (3)
Styczeń 2017 (5)
Grudzień 2016 (6)
Listopad 2016 (7)
Październik 2016 (19)
Wrzesień 2016 (8)
Sierpień 2016 (10)
Lipiec 2016 (7)
Czerwiec 2016 (12)
May 2016 (5)
Kwiecień 2016 (7)
Marzec 2016 (6)
Luty 2016 (7)
Styczeń 2016 (2)
Grudzień 2015 (8)
Listopad 2015 (6)
Październik 2015 (10)
Wrzesień 2015 (4)
Sierpień 2015 (8)
Lipiec 2015 (10)
Czerwiec 2015 (12)
May 2015 (6)
Kwiecień 2015 (11)
Marzec 2015 (3)
Luty 2015 (4)
Styczeń 2015 (3)
Grudzień 2014 (3)
Listopad 2014 (6)
Październik 2014 (5)
Wrzesień 2014 (12)
Sierpień 2014 (9)
Lipiec 2014 (3)
Czerwiec 2014 (3)
May 2014 (6)
Kwiecień 2014 (2)
Marzec 2014 (1)
Luty 2014 (1)
Styczeń 2014 (1)
Grudzień 2013 (2)
Listopad 2013 (5)
Październik 2013 (8)
Wrzesień 2013 (5)
Lipiec 2013 (5)
Czerwiec 2013 (8)
May 2013 (3)
Kwiecień 2013 (4)
Marzec 2013 (5)
Luty 2013 (4)
Styczeń 2013 (7)
Grudzień 2012 (9)
Listopad 2012 (5)
Październik 2012 (11)
Wrzesień 2012 (10)
Sierpień 2012 (7)
Lipiec 2012 (3)
Czerwiec 2012 (7)
May 2012 (8)
Kwiecień 2012 (3)
Marzec 2012 (4)
Luty 2012 (2)
Listopad 2011 (1)
Październik 2011 (1)
Lipiec 2011 (1)
Czerwiec 2011 (1)
Grudzień 2010 (1)
Listopad 2010 (6)
Październik 2010 (4)
Sierpień 2009 (1)