ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Podsumowanie roku 2017 w GPR OSP Wołczkowo.

Dodano: 2018-02-17

Podsumowanie roku 2017 w GPR OSP Wołczkowo.

Rok 2017 za nami.

Dnia 17 lutego 2018 roku dokonaliśmy uroczystego podsumowania działań naszej grupy za rok 2017. Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy naszych ratowników oraz przyjaciół naszej grupy, udało nam się uczynić wiele dobrego dla rozwoju naszej jednostki. Podczas uroczystego spotkania, zaprezentowaliśmy zebranym gościom nasze dokonania.

Licencje.
9 licencji terenowych klasy 1,
7 licencji terenowych klasy 0,
5 licencji gruzowiskach klasy 1.
Kolejny raz odnotowaliśmy tendencje wzrostową dotyczącą zdawalności egzaminów przez naszych przewodników. Tym samym osiągnęliśmy bardzo dobre rezultaty zespołów, które przystąpiły do egzaminów w 2017 roku. Nasze zespoły w ostatnich 6 latach zdały pozytywnie 86 egzaminów państwowych.

Akcje poszukiwawcze.
Stary rok należał również do pracowitych pod względem akcji. Zostaliśmy zadysponowani do 39 działań o charakterze poszukiwawczym. 2017 był dla nas również przełomowy pod kątem uczestnictwa w akcjach gruzowiskowych. Trzy katastrofy budowlane w Szczecinie dały nam kolejne doświadczenie, oraz olbrzymi impuls do wytężonej pracy. Warto dodać, że dwie z tych katastrof, zupełnie ze sobą niepowiązane, miały miejsce w odstępie trzech dni od siebie.

Zakup specjalistycznego samochodu.
W marcu dokonaliśmy odbioru i przywitaliśmy w naszej jednostce specjalistyczny samochód planistyczny z zapleczem dla psów, oraz centrum łączności.
„Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo”. Projekt został współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. Projekt zrealizowaliśmy i dokonaliśmy ostatecznego rozliczenia w terminie. Zakup samochodu nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne wsparcie jakiego udzieliła nam nasza macierzysta gmina Dobra.

Szkolenia, manewry, projekty.
Udało nam się pozyskać środki finansowe na zrealizowanie projektów, które w znaczący sposób przyczyniają się do podniesienia kompetencji i wzrostu wiedzy wśród zespołów poszukiwawczo-ratowniczych oraz wzrostu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki wsparł nas przy realizacji specjalistycznych warsztatów z zakresu prowadzenia działań poszukiwawczych i doposażeniu w urządzenia nawigacyjne Alpha 100 obroże nawigacyjne TT15 oraz T5.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego współfinansował organizację specjalistycznych warsztatów szkoleniowych z zakresu planistyki i obsługi oprogramowania do planowania działań planistycznych. Zajęcia poprowadził Rafał Chrustek z Grupy Podhalańskiej GOPR.
Przeprowadziliśmy ćwiczenia mające na celu rozpoznanie podstawowych barier wdrożeniowych nowych technik, rozwiązań i aplikacji poszukiwawczych przy zarządzaniu dużymi zasobami. W ćwiczeniach brali udział m.in. funkcjonariusze Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, Komendy wojewódzkiej Policji w Szczecinie, GPR OSP Siechnice, Komenda Powiatowa PSP Police, Grupa Ratownictwa PCK Koszalin, OSP Gryf Szczecin, OSP Tatynia, OSP Tanowo, OSP Kołbaskowo, OSP Dobra oraz jednostki poszukiwawcze z Niemiec.

W ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, odbyły się specjalistyczne warsztaty szkoleniowe. Dotyczyły one zakresu prowadzenia działań poszukiwawczych z wykorzystaniem specjalistycznego i nowoczesnego sprzętu poszukiwawczego, oraz nowoczesnych technologii poszukiwawczych. W warsztatach wzięły udział łącznie 34 zespoły poszukiwawczo-ratownicze z Niemiec i Polski. Środki na realizację pozyskała Gmina Dobra.
W tym roku wdrożyliśmy podczas akcji i szkoleń, zaprojektowaną przez nas aplikacje planistyczną “Centrum Akcji”. Podczas prawdziwych działań okazała się ona bardzo przyjaznym i pomocnym narzędziem dla sztabu zarządzającego akcją.

Profilaktyka zaginięć.
Uczniowie Gminy Dobra zostali objęci projektem pn. „Pies przyjaciel dziecka”, który ma na celu propagowanie zasad bezpiecznych kontaktów z psami, prewencji zaginięć, prewencji pogryzień. Zajęcia prowadzone były w formie zabawy i gier ruchowych, które okazały się bardzo lubianą formą aktywności dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia prowadzili przewodnicy psów ratowniczych, wraz ze swoimi psami w formie wolontariatu. W tym roku kontynuujemy prowadzenie zajęć.

Te wszystkie dokonania nie byłyby możliwe, gdyby nie ogromny wysiłek, praca, zaangażowanie cudownych osób które spotkaliśmy na naszej drodze i z którymi jest nam dane współpracować. To niezwykłe mieć wokół siebie tylu wspaniałych ludzi, którzy nam zaufali i wierzą, że to co robimy przynosi niewymierne korzyści.

Nasze podziękowania przyjęli:
Teresa Dera Wójt Gminy Dobra
Rozalia Adamska Sekretarz Gminy Dobra
Jolanta Jankowska Skarbnik Gminy Dobra
Izabela Dryjańska Urząd Gminy Dobra
Grzegorz Pieszko Zarządzanie Kryzysowe Urząd Gminy Dobra
Bartłomiej Miluch Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Andrzej Bednarek Starosta Powiatu Polickiego
Cezary Arciszewski Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego
Jarosław Pasterski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policki w Szczecinie
Jacek Staśkiewicz Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Sylwester Podwyszyński Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Marek Gendek Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Policach
Piotr Maciejczyk Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Policach
Przemysław Grzybowski Powiatowa Straż Pożarna w Policach
Piotr Zaręba Powiatowa Straż Pożarna w Policach
Krzysztof Wójcik Powiatowa Straż Pożarna w Policach
Waldemar Michałowski Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zielona Góra Grzegorz Buda Prezes OSP Jarogniewice
Jan Gackowski CALBUD
Mateusz Wiśniewski Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Marek Domaradzki OSP Gryf Szczecin
Eugeniusz i Danuta Wawrzoła OSP Dobra
Jan Suszczyński Prezes OSP Wołczkowo
Krystyna Koler członek zarządu OSP Wołczkowo
Michał Koler skarbnik OSP Wołczkowo
Dariusz Koźlarek członek zarządu OSP Wołczkowo

Szczególne podziękowania złożyliśmy wszystkim naszym ratownikom z GPR OSP Wołczkowo - Zachodniopomorskie Psy Ratownicze, bez których te sukcesy nie byłby możliwe.

Jak co roku wybraliśmy ze swojego grona “Ratownika Roku”, który jest dla nas inspiracją i natchnieniem. Osobę, która dzięki swojej intensywnej pracy i zaangażowaniu włożyła największy wkład w rozwój naszej grupy. Tym razem tytuł Ratownika Roku 2017 trafił do 2 osób: Natalii Filipek oraz Adam Sołtysiak. Gratulujemy!

Na końcu podziękowaliśmy koordynatorom zespołu Joanna Szumer, Agnieszce Paszkowskiej, Katarzyna Jaroszewicz, Paweł Wężowski, Grzegorz Kuderski oraz Lukasz Mazur.

Krótka fotorelacja z tego wydarzenia TUTAJ