ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim

Dodano: 2019-03-04

Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim

2 marca 2019 roku, odbyła się I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim, zorganizowana przez GPR OSP Wołczkowo - Zachodniopomorskie Psy Ratownicze.

Podczas konferencji poruszone zostały tematy:

 1. “Statystyki zaginięć”, przedstawione przez Sławomir Forczmański z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji.
 2. “Drony w poszukiwaniach - rozwój poszukiwań”, przedstawione przez Jakuba Śledziowskiego z GPR OSP Wołczkowo
 3. “Planistyka i metodyka w poszukiwaniach”, przedstawione przez Grzegorza Kuderskiego, głównego planistę w GPR OSP Wołczkowo
 4. “Współpraca między służbami”, przedstawione przez Joanna Szumer, głównego koordynatora, oraz instruktora w GPR OSP Wołczkowo.

Całość konferencji zakończyło podsumowanie minionego roku 2018 w GPR OSP Wołczkowo. Tego dnia mogliśmy podziękować naszym gościom i przyjaciołom za wsparcie w działaniach, oraz pomoc przy realizowanych przez nas projektach. Przypomnieliśmy również co udało się osiągnąć w minionym roku.

Licencje.
W tym roku nasze zespoły uzyskały 13 licencji klasy 0 i 1, wydanych przez Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tym samym, od 2012 roku do 2018 roku, zespoły ratownicze zostały przygotowane do ponad 100 pozytywnie zdanych egzaminów. W województwie zachodniopomorskim jesteśmy obecnie jedyną jednostką posiadającą certyfikowane psy ratownicze specjalności terenowej i gruzowiskowej. 

Szkolenia, manewry, projekty. 
W 2018 roku, mieliśmy przyjemność uczestniczyć w ćwiczeniach krajowych pod kryptonimem “AZOTY-18”. Manewry odbyły się na terenie gminy Police i trwały nieprzerwanie przez 36 godzin. GPR OSP Wołczkowo wzięła udział w jednym ze scenariuszy, dotyczącym zaginięcia dwóch osób. 

W ubiegłym roku wzieliśmy również udział w szkoleniu funkcjonariuszy OPP w Szczecinie.
Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie, policyjni „poszukiwacze” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, oraz przedstawiciele Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie, szkolili się w zakresie współpracy i podnoszenia skuteczności prowadzonych akcji poszukiwawczych.

Na zaproszenie KW PSP w Szczecinie, wzięliśmy udział w międzynarodowych ćwiczeniach
zorganizowanych przez THW (Technischen Hilfswerk - Federalna Agencja Pomocy Technicznej), działającej w ramach Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niemiec. 
Ćwiczenia odbyły się w miejscowości Bergen (dolna Saksonia).

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego współfinansował organizację specjalistycznych warsztatów szkoleniowych z zakresu planistyki i obsługi oprogramowania do planowania działań planistycznych. Zajęcia poprowadził Rafał Chrustek z Grupy Podhalańskiej GOPR. W tym roku poruszony został temat wykorzystania podczas działań bezzałogowych statków powietrznych i quadów, oraz przeprowadzono ćwiczenia w tym zakresie. Na zajęciach przeprowadzono również analizy terenu na podstawie map i omówiono wykorzystanie systemu informacji geograficznej GIS (geographic information system) podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych. Omówiono także temat przekazywania dowodzenia, oraz taktyk i strategii poszukiwawczych.

W listopadzie 2018 roku odbyło się kolejne szkolenie w ramach programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. Dofinansowanie z Unii Europejskiej pozyskała Gmina Dobra na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.
W ćwiczeniach które są kontynuacją szkolenia i współpracy międzynarodowej wzięły udział:
- GPR OSP Wołczkowo - Zachodniopomorskie Psy Ratownicze
- grupa z niemiec Rettungshundestaffel Jasmund Rügen e.V.,
- Grzegorz Pieszko z Zarządzania Kryzysowego Gminy Dobra,
- psycholog Kamila Bogulas,
- goście z grupy Rettungshundestaffel Bergisches Land e.V.im DRV e.V.
- ratownicy z Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Siechnice.

Profilaktyka zaginięć. 
Uczniowie Gminy Dobra kolejny raz zostali objęci projektem pt. „Pies przyjaciel dziecka”, który ma na celu propagowanie zasad bezpiecznych kontaktów z psami, prewencji zaginięć, prewencji pogryzień. Zajęcia prowadzone były w formie zabawy i gier ruchowych, które okazały się bardzo lubianą formą aktywności dzieci w wieku szkolnym. Zajęcia prowadzili przewodnicy psów ratowniczych, wraz ze swoimi psami w formie wolontariatu. W tym roku nadal będziemy kontynuować zajęcia. Łączna ilość dzieci biorących udział w projekcie każdego roku to około 500 uczniów. 

GPR OSP Wołczkowo otrzymała Floriana za projekt aplikacji do planowania i koordynowania akcji poszukiwawczo-ratowniczych "Centrum Akcji" w kategorii “Innowacje i innowacja cyfrowa”. Aplikacja została wprowadzona pierwszy raz w 2017 roku. W minionym roku przeszła gruntowne sprawdzenie na wszystkich akcjach poszukiwawczo-ratowniczych w jakich wzięliśmy udział. 

Nasze podziękowania przyjęli:
Teresa Dera Wójt Gminy Dobra
Rozalia Adamska Sekretarz Gminy Dobra
Jolanta Jankowska Skarbnik Gminy Dobra
Izabela Dryjańska Urząd Gminy Dobra
Grzegorz Pieszko Zarządzanie Kryzysowe Urząd Gminy Dobra
Bartłomiej Miluch Przewodniczący Rady Gminy Dobra
Andrzej Bednarek Starosta Powiatu Polickiego
Cezary Arciszewski Przewodniczący Rady Powiatu Polickiego
Jarosław Pasterski I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
Jacek Staśkiewicz Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej
Marek Gendek Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Policach
Kazimierz Lesisz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Piotr Maciejczyk Zastępca Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Policach
Piotr Zaręba Powiatowa Straż Pożarna w Policach
Krzysztof Wójcik Powiatowa Straż Pożarna w Policach
Jan Gackowski CALBUD
Lech Szacilo - Lech Poland 
Grzegorz Dobosz
Mateusz Wiśniewski Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Kabat Mirosław Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Bartek Miazgowski i Marek Sitarski OSP Gryf w Szczecinie
przedstawiciele Grupa Ratownictwa PCK Koszalin
przedstawiciele OSP Dobra  
Jan Suszczyński Prezes OSP Wołczkowo
Krystyna Koler członek zarządu OSP Wołczkowo
Dariusz Koźlarek członek zarządu OSP Wołczkowo
Marcin Rokitnicki naczelnik OSP Wołczkowo

Szczególne podziękowania złożyliśmy wszystkim naszym ratownikom z GPR OSP Wołczkowo - Zachodniopomorskie Psy Ratownicze, bez których te sukcesy nie byłby możliwe.

Jak co roku wybraliśmy ze swojego grona “Ratownika Roku”, który jest dla nas inspiracją i natchnieniem. Osobę, która dzięki swojej intensywnej pracy i zaangażowaniu włożyła największy wkład w rozwój naszej grupy. Tym razem tytuł “Ratownika Roku” trafił do Marty Abrahamowicz. Gratulujemy!

Rok 2018 był szczególny z jeszcze jednego powodu. W tym roku skończyła się ważność ostatniej licencji gruzowiskowej Kessela, pierwszego w województwie zachodniopomorskim psa ratowniczego specjalności terenowej i gruzowskowej. Kessel wraz ze swoją przewodniczką Joanna Szumer , odnawiali 7 razy licencję terenową, oraz 5 razy licencję gruzowiskową. Jest on psim pionierem w ratownictwie na terenie naszego województwa oraz stał się dla nas, przewodników z GPR OSP Wołczkowo, wzorem psa ratowniczego. Kessel i Joanna, dzięki swojej ciężkiej pracy, na zawsze wpisali się do historii naszego województwa. Dziękujemy Ci Kessel za Twoją służbę.


Galeria 

 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim
 • I Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim

Archiwum

Luty 2023 (2)
Grudzień 2022 (3)
Listopad 2022 (4)
Październik 2022 (7)
Wrzesień 2022 (9)
Sierpień 2022 (1)
Czerwiec 2021 (2)
May 2021 (6)
Luty 2021 (2)
Listopad 2020 (1)
Październik 2020 (8)
Wrzesień 2020 (2)
Sierpień 2020 (1)
Lipiec 2020 (6)
Czerwiec 2020 (5)
May 2020 (9)
Kwiecień 2020 (1)
Marzec 2020 (3)
Luty 2020 (5)
Styczeń 2020 (4)
Grudzień 2019 (6)
Listopad 2019 (2)
Październik 2019 (4)
Wrzesień 2019 (3)
Sierpień 2019 (10)
Lipiec 2019 (4)
Czerwiec 2019 (5)
May 2019 (6)
Kwiecień 2019 (3)
Marzec 2019 (4)
Luty 2019 (9)
Styczeń 2019 (2)
Grudzień 2018 (3)
Listopad 2018 (8)
Październik 2018 (9)
Wrzesień 2018 (7)
Sierpień 2018 (2)
Lipiec 2018 (2)
Czerwiec 2018 (9)
May 2018 (11)
Kwiecień 2018 (5)
Marzec 2018 (8)
Luty 2018 (5)
Styczeń 2018 (6)
Grudzień 2017 (6)
Listopad 2017 (7)
Październik 2017 (10)
Wrzesień 2017 (7)
Sierpień 2017 (10)
Lipiec 2017 (7)
Czerwiec 2017 (10)
May 2017 (16)
Kwiecień 2017 (7)
Marzec 2017 (9)
Luty 2017 (3)
Styczeń 2017 (5)
Grudzień 2016 (6)
Listopad 2016 (7)
Październik 2016 (19)
Wrzesień 2016 (8)
Sierpień 2016 (10)
Lipiec 2016 (7)
Czerwiec 2016 (12)
May 2016 (5)
Kwiecień 2016 (7)
Marzec 2016 (6)
Luty 2016 (7)
Styczeń 2016 (2)
Grudzień 2015 (8)
Listopad 2015 (6)
Październik 2015 (10)
Wrzesień 2015 (4)
Sierpień 2015 (8)
Lipiec 2015 (10)
Czerwiec 2015 (12)
May 2015 (6)
Kwiecień 2015 (11)
Marzec 2015 (3)
Luty 2015 (4)
Styczeń 2015 (3)
Grudzień 2014 (3)
Listopad 2014 (6)
Październik 2014 (5)
Wrzesień 2014 (12)
Sierpień 2014 (9)
Lipiec 2014 (3)
Czerwiec 2014 (3)
May 2014 (6)
Kwiecień 2014 (2)
Marzec 2014 (1)
Luty 2014 (1)
Styczeń 2014 (1)
Grudzień 2013 (2)
Listopad 2013 (5)
Październik 2013 (8)
Wrzesień 2013 (5)
Lipiec 2013 (5)
Czerwiec 2013 (8)
May 2013 (3)
Kwiecień 2013 (4)
Marzec 2013 (5)
Luty 2013 (4)
Styczeń 2013 (7)
Grudzień 2012 (9)
Listopad 2012 (5)
Październik 2012 (11)
Wrzesień 2012 (10)
Sierpień 2012 (7)
Lipiec 2012 (3)
Czerwiec 2012 (7)
May 2012 (8)
Kwiecień 2012 (3)
Marzec 2012 (4)
Luty 2012 (2)
Listopad 2011 (1)
Październik 2011 (1)
Lipiec 2011 (1)
Czerwiec 2011 (1)
Grudzień 2010 (1)
Listopad 2010 (6)
Październik 2010 (4)
Sierpień 2009 (1)