ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Egzamin przewodników i psów ratowniczych specjalności terenowej

Dodano: 2011-11-05

Egzamin przewodników i psów ratowniczych specjalności terenowej

W dniach 25 listopada 2011 r. odbył się egzamin przewodników i psów ratowniczych specjalności terenowej I klasy, organizowany przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi zs. w Sieradzu, przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu oraz Komendy Miejskiej PSP w Łodzi. Egzamin przeprowadziła pięcioosobowa komisja, powołana przez Komendanta Głównego PSP pod przewodnictwem st. bryg. Tomasza Rzewuskiego. 

W egzaminie uczestniczyli ratownicy i psy z Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych PSP i OSP z terenu całego kraju. W sprawdzeniu umiejętności poszukiwawczych brali udział członkowie czternastu Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych z PSP i OSP oraz łącznie 35 psów ratowniczych. Egzaminy były sprawdzeniem umiejętności kwalifikujących psy do poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym. Egzamin składał się z dwóch prób: próby sprawnościowej oraz próby poszukiwawczej. Próba sprawnościowa polegała na pokonywaniu przez psa specjalnie do tego celu przygotowanego toru przeszkód. Natomiast próba poszukiwawcza polegała na przeszukiwaniu przez psa i jego przewodnika od 5 do 7 hektarów lasu i odnalezieniu dwóch ukrytych osób, pozorujących osoby zaginione. Aby pozytywnie zaliczyć tę próbę, odnalezienie przez psa ukrytych pozorantów musiało nastąpić w czasie do 30 minut. O skali trudności egzaminu i poziomie wymagań stawianym psom świadczył fakt, iż na 35 psów które przystąpiły do egzaminu pomyślnie ukończyło go tylko 12 czworonożnych ratowników, w tym pies reprezentujący województwo zachodniopomorskie - NASZ PIES z OSP Wołczkowo.

Po pozytywnym ukończeniu obydwu prób zespół pies-przewodnik uzyskał certyfikat dopuszczający go do działań ratowniczych przez okres roku. Dokument wystawiany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i jest to jedyny w Polsce dokument nadający uprawnienia do tego typu działań.

http://sieradz.com.pl/wiadomosci/sieradz/708,ogolnopolski-egzamin-psow-ratownikow.html

http://www.youtube.com/watch?v=ErvHXWgztpA

Źródło materiałów: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łódź

 

Archiwum

Luty 2023 (2)
Grudzień 2022 (3)
Listopad 2022 (4)
Październik 2022 (7)
Wrzesień 2022 (9)
Sierpień 2022 (1)
Czerwiec 2021 (2)
May 2021 (6)
Luty 2021 (2)
Listopad 2020 (1)
Październik 2020 (8)
Wrzesień 2020 (2)
Sierpień 2020 (1)
Lipiec 2020 (6)
Czerwiec 2020 (5)
May 2020 (9)
Kwiecień 2020 (1)
Marzec 2020 (3)
Luty 2020 (5)
Styczeń 2020 (4)
Grudzień 2019 (6)
Listopad 2019 (2)
Październik 2019 (4)
Wrzesień 2019 (3)
Sierpień 2019 (10)
Lipiec 2019 (4)
Czerwiec 2019 (5)
May 2019 (6)
Kwiecień 2019 (3)
Marzec 2019 (4)
Luty 2019 (9)
Styczeń 2019 (2)
Grudzień 2018 (3)
Listopad 2018 (8)
Październik 2018 (9)
Wrzesień 2018 (7)
Sierpień 2018 (2)
Lipiec 2018 (2)
Czerwiec 2018 (9)
May 2018 (11)
Kwiecień 2018 (5)
Marzec 2018 (8)
Luty 2018 (5)
Styczeń 2018 (6)
Grudzień 2017 (6)
Listopad 2017 (7)
Październik 2017 (10)
Wrzesień 2017 (7)
Sierpień 2017 (10)
Lipiec 2017 (7)
Czerwiec 2017 (10)
May 2017 (16)
Kwiecień 2017 (7)
Marzec 2017 (9)
Luty 2017 (3)
Styczeń 2017 (5)
Grudzień 2016 (6)
Listopad 2016 (7)
Październik 2016 (19)
Wrzesień 2016 (8)
Sierpień 2016 (10)
Lipiec 2016 (7)
Czerwiec 2016 (12)
May 2016 (5)
Kwiecień 2016 (7)
Marzec 2016 (6)
Luty 2016 (7)
Styczeń 2016 (2)
Grudzień 2015 (8)
Listopad 2015 (6)
Październik 2015 (10)
Wrzesień 2015 (4)
Sierpień 2015 (8)
Lipiec 2015 (10)
Czerwiec 2015 (12)
May 2015 (6)
Kwiecień 2015 (11)
Marzec 2015 (3)
Luty 2015 (4)
Styczeń 2015 (3)
Grudzień 2014 (3)
Listopad 2014 (6)
Październik 2014 (5)
Wrzesień 2014 (12)
Sierpień 2014 (9)
Lipiec 2014 (3)
Czerwiec 2014 (3)
May 2014 (6)
Kwiecień 2014 (2)
Marzec 2014 (1)
Luty 2014 (1)
Styczeń 2014 (1)
Grudzień 2013 (2)
Listopad 2013 (5)
Październik 2013 (8)
Wrzesień 2013 (5)
Lipiec 2013 (5)
Czerwiec 2013 (8)
May 2013 (3)
Kwiecień 2013 (4)
Marzec 2013 (5)
Luty 2013 (4)
Styczeń 2013 (7)
Grudzień 2012 (9)
Listopad 2012 (5)
Październik 2012 (11)
Wrzesień 2012 (10)
Sierpień 2012 (7)
Lipiec 2012 (3)
Czerwiec 2012 (7)
May 2012 (8)
Kwiecień 2012 (3)
Marzec 2012 (4)
Luty 2012 (2)
Listopad 2011 (1)
Październik 2011 (1)
Lipiec 2011 (1)
Czerwiec 2011 (1)
Grudzień 2010 (1)
Listopad 2010 (6)
Październik 2010 (4)
Sierpień 2009 (1)