ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Egzamin przewodników i psów ratowniczych specjalności terenowej

Dodano: 2011-11-05

Egzamin przewodników i psów ratowniczych specjalności terenowej

W dniach 25 listopada 2011 r. odbył się egzamin przewodników i psów ratowniczych specjalności terenowej I klasy, organizowany przez Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi zs. w Sieradzu, przy współudziale Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu oraz Komendy Miejskiej PSP w Łodzi. Egzamin przeprowadziła pięcioosobowa komisja, powołana przez Komendanta Głównego PSP pod przewodnictwem st. bryg. Tomasza Rzewuskiego. 

W egzaminie uczestniczyli ratownicy i psy z Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych PSP i OSP z terenu całego kraju. W sprawdzeniu umiejętności poszukiwawczych brali udział członkowie czternastu Grup Poszukiwawczo-Ratowniczych z PSP i OSP oraz łącznie 35 psów ratowniczych. Egzaminy były sprawdzeniem umiejętności kwalifikujących psy do poszukiwania osób zaginionych w terenie otwartym. Egzamin składał się z dwóch prób: próby sprawnościowej oraz próby poszukiwawczej. Próba sprawnościowa polegała na pokonywaniu przez psa specjalnie do tego celu przygotowanego toru przeszkód. Natomiast próba poszukiwawcza polegała na przeszukiwaniu przez psa i jego przewodnika od 5 do 7 hektarów lasu i odnalezieniu dwóch ukrytych osób, pozorujących osoby zaginione. Aby pozytywnie zaliczyć tę próbę, odnalezienie przez psa ukrytych pozorantów musiało nastąpić w czasie do 30 minut. O skali trudności egzaminu i poziomie wymagań stawianym psom świadczył fakt, iż na 35 psów które przystąpiły do egzaminu pomyślnie ukończyło go tylko 12 czworonożnych ratowników, w tym pies reprezentujący województwo zachodniopomorskie - NASZ PIES z OSP Wołczkowo.

Po pozytywnym ukończeniu obydwu prób zespół pies-przewodnik uzyskał certyfikat dopuszczający go do działań ratowniczych przez okres roku. Dokument wystawiany jest przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i jest to jedyny w Polsce dokument nadający uprawnienia do tego typu działań.

http://sieradz.com.pl/wiadomosci/sieradz/708,ogolnopolski-egzamin-psow-ratownikow.html

http://www.youtube.com/watch?v=ErvHXWgztpA

Źródło materiałów: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łódź