ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

II Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim 7.03.2020

Dodano: 2020-03-09

II Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim 7.03.2020

7 marca odbyła się “Druga Konferencja Poszukiwania w Województwie Zachodniopomorskim”.

W tym dniu mieliśmy okazję wysłuchać wyjątkowych wykładów. Swoje prelekcje zaprezentowali nam funkcjonariusze i ratownicy z wieloletnim doświadczeniem w poszukiwaniach na terenie kraju oraz poza jego granicami. Osoby współtworzące system ratownictwa, które swoja postawą, zaangażowaniem i doświadczeniem, są wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń ratowników. To między innymi oni są naocznymi świadkami początków dzisiejszego ratownictwa, byli bowiem w centrum wydarzeń i odcisnęli swoje piętno na systemie oraz na wielu przyszłych ratownikach. Cieszymy się że przybliżyli nam wszystkim początki obecnego ratownictwa w naszym kraju. Tego typu wykłady uczą pokory i dają inspiracje dla przyszłych działań.

Konferencja była dla nas szczególnym wydarzeniem także z innego powodu - GPR OSP Wołczkowo - Zachodniopomorskie Psy Ratownicze obchodziło swój jubileusz.

Od 2012 roku nasze psy zdały 114 egzaminów, jest to ważne tym bardziej, że nasza jednostka jest obecnie jedyną grupą w województwie zachodniopomorskim, posiadającą i wykorzystującą certyfikowane przez Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie psy ratownicze specjalności terenowej i gruzowiskowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:.

W ostatnich latach zostaliśmy zadysponowani do 253 działań o charakterze poszukiwawczym z czego do 28 w roku 2019. W większości nasze wyjazdy były do działań w terenie, zdarzyły się również trudne wyjazdy do katastrof budowlanych jakie miały miejsce na terenie naszego województwa.

Przez 10 lat udało nam się pozyskać dużo nowoczesnego sprzętu potrzebnego do prowadzenia działań poszukiwawczo ratowniczych. Specjalistyczny samochód planistyczny z systemem radiokomunikacji, sprzęt medyczny, quad, pozyskany w roku 2019 dron z kamerą wizyjną i termowizyjną oraz GPS-y, radiostacje i wiele innych elementów, które razem tworzą zaplecze zwiększające wydajność pracy ratowników podczas realnych akcji. Udało nam się również zaprojektować i powołać do życia autorską aplikację “Centrum Akcji”, która wspiera nas w procesie zarządzania w trakcie prowadzonych działań. Warto wspomnieć, że aplikacja “Centrum Akcji” została wyróżniona nagrodą Floriany w 2018 roku w kategori “Innowacje i innowacja cyfrowa”.

W tym roku gościliśmy wiele wyjątkowych osób, które miały ogromny wpływ na rozwój systemu poszukiwań w Polsce w ramach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to ludzie którzy dali nam wzór, a ich doświadczenie w boju i wiedza, owocowały bezcennymi radami podczas egzaminów, a także szkoleń w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu w jakich brali udział nasi przewodnicy. Dali podwaliny dla systemu ratownictwa w kraju i stali się dla nas autorytetami w dziedzinie ratowniczej kynologii. Dziękujemy im że byli z nami w tym ważnym dniu oraz opowiedzieli o historii i tworzeniu się systemu ratownictwa w Polsce, historii której są częścią.

Egzaminatorzy i instruktorzy powołani przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej:
Krzysztof Gruca z Nowego Sącza
Maciejowi Halocie z Nowego Sącza
Mirosławowi Jakubowskiemu z Łodzi
Piotrowi Kulińskiemu z Gdańska
Magdalena Nowicka - Błażejczyk z Poznania
Marcin Płotica z Łodzi
Michał Szalc z Gdańska
Bartek Tunia z Poznania
Pawłowi Zielińskiemu z Poznania

Były z nami również osoby których rady, szkolenia oraz doświadczenie i profesjonalizm w dziedzinie poszukiwań, pozwoliły zrobić nam krok milowy w rozwoju GPR OSP Wołczkowo. Dziękujemy.
Rafałowi Chrustkowi - Zastępcy Naczelnika Grupy Podhalańskiej GOPR
Bogdan Gorny - instruktorowi psów poszukiwawczo - ratowniczych w Lethbridge w Kanadzie.

Dziękujemy przedstawicielom służb państwowych
Panu bryg. mgr inż. Markowi Popławskiemu - Zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
funkcjonariuszom z Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
Panu Mateuszowi Wiśniewskiemu - głównemu specjaliście i koordynatorowi Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
Panu ppłk. Tomaszowi Rejczakowi z Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej
Panu insp. Mariuszowi Bajorowi - Komendantowi Powiatowemu Policji w Policach
Pana st. bryg. Kazimierzowi Lesisz - Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
Panu st. kpt. mgr inż. Piotr Maciejczyk - Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej
Pana nadkom. Sebastianowi Szczepaniak - zastępcy dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie
Panu podkom. Marcinowi Henicz - Kierownikowi Sekcji poszukiwań i identyfikacji osób Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie
Panu bryg. Piotrowi Gancarczykowi z Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu
Kolegom oficerom z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Policach

Dziękujemy również Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Jacek Staśkiewicz, który od wielu lat wspiera rozwój i motywuje do działań ochotników.

Dziękujemy władzom samorządowym powiatu polickiego:
Pani Joanna Napiwodzka - Wice Staroście Polickiemu
Pani Teresie Derze - Wójt Gminy Dobra
Panu Bartłomiej Miluch - Przewodniczącemu Rady Gmina Dobra
Panu Rafał Zahorski - Wicewójtowi Gminy Dobra
Pani Rozalii Adamskiej - Sekretarz Gminy Dobra
Pani Jolancie Jankowskiej - Skarbnik Gminy Dobra
Panu Grzegorz Pieszko - Głównemu Specjaliście do Spraw Zarządzania Kryzysowego w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dobrej

Dziękujemy sympatykom i partnerom, którzy kibicują się naszym działaniom i przyczynili się do rozwoju naszej jednostki.

Panu Janowi Gackowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu spółki CALBUD (Sponsorowi Głównemu GPR OSP Wołczkowo)
Panu Marek Gendek - Wiceprezesowi spółki FPS Consulting
Panu Leonard Gugała - lekarzowi weterynarii i właścicielowi specjalistycznych Przychodnia Weterynaryjna Małych Zwierząt, Leonard Gugała
Przyjaciołom i sympatykom Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie - ludziom którzy mieli niemały wpływ na historię grupy i na ludzi którzy w niej pracują

Dziękujemy gościom i partnerom, którzy razem z nami wysłuchali wykładów i wspomnieli okres pierwszych 10 lat działalności naszej grupy.

OSP Gryf w Szczecinie
Grupa Ratownictwa PCK Koszalin
OSP Raffer Gryfino
Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Siechnice
OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu
Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza OSP Gdańsk
Fundacja K9 Goliat
Ochotnicza Straż Pożarna - Ratownictwo Wodne
OSP Szczecin

oraz

druhowi Jan Suszczyński - Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie,

a przede wszystkim źródłu całego tego zamieszania - koordynatorom, kierownikom zadań i najwspanialszym, pełnym poświęcenia ratownikom i przewodnikom Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie.

Jak co roku wybraliśmy ze swojego grona “Ratownika Roku”, który jest dla nas inspiracją i natchnieniem. Osobę, która dzięki swojej intensywnej pracy i zaangażowaniu włożyła największy wkład w rozwój naszej grupy. Tym razem tytuł “Ratownika Roku” trafił do Mateusza Rędzia. Gratulujemy!

Dziękujemy, że jesteście z nami.

“Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

Archiwum

Luty 2023 (2)
Grudzień 2022 (3)
Listopad 2022 (4)
Październik 2022 (7)
Wrzesień 2022 (9)
Sierpień 2022 (1)
Czerwiec 2021 (2)
May 2021 (6)
Luty 2021 (2)
Listopad 2020 (1)
Październik 2020 (8)
Wrzesień 2020 (2)
Sierpień 2020 (1)
Lipiec 2020 (6)
Czerwiec 2020 (5)
May 2020 (9)
Kwiecień 2020 (1)
Marzec 2020 (3)
Luty 2020 (5)
Styczeń 2020 (4)
Grudzień 2019 (6)
Listopad 2019 (2)
Październik 2019 (4)
Wrzesień 2019 (3)
Sierpień 2019 (10)
Lipiec 2019 (4)
Czerwiec 2019 (5)
May 2019 (6)
Kwiecień 2019 (3)
Marzec 2019 (4)
Luty 2019 (9)
Styczeń 2019 (2)
Grudzień 2018 (3)
Listopad 2018 (8)
Październik 2018 (9)
Wrzesień 2018 (7)
Sierpień 2018 (2)
Lipiec 2018 (2)
Czerwiec 2018 (9)
May 2018 (11)
Kwiecień 2018 (5)
Marzec 2018 (8)
Luty 2018 (5)
Styczeń 2018 (6)
Grudzień 2017 (6)
Listopad 2017 (7)
Październik 2017 (10)
Wrzesień 2017 (7)
Sierpień 2017 (10)
Lipiec 2017 (7)
Czerwiec 2017 (10)
May 2017 (16)
Kwiecień 2017 (7)
Marzec 2017 (9)
Luty 2017 (3)
Styczeń 2017 (5)
Grudzień 2016 (6)
Listopad 2016 (7)
Październik 2016 (19)
Wrzesień 2016 (8)
Sierpień 2016 (10)
Lipiec 2016 (7)
Czerwiec 2016 (12)
May 2016 (5)
Kwiecień 2016 (7)
Marzec 2016 (6)
Luty 2016 (7)
Styczeń 2016 (2)
Grudzień 2015 (8)
Listopad 2015 (6)
Październik 2015 (10)
Wrzesień 2015 (4)
Sierpień 2015 (8)
Lipiec 2015 (10)
Czerwiec 2015 (12)
May 2015 (6)
Kwiecień 2015 (11)
Marzec 2015 (3)
Luty 2015 (4)
Styczeń 2015 (3)
Grudzień 2014 (3)
Listopad 2014 (6)
Październik 2014 (5)
Wrzesień 2014 (12)
Sierpień 2014 (9)
Lipiec 2014 (3)
Czerwiec 2014 (3)
May 2014 (6)
Kwiecień 2014 (2)
Marzec 2014 (1)
Luty 2014 (1)
Styczeń 2014 (1)
Grudzień 2013 (2)
Listopad 2013 (5)
Październik 2013 (8)
Wrzesień 2013 (5)
Lipiec 2013 (5)
Czerwiec 2013 (8)
May 2013 (3)
Kwiecień 2013 (4)
Marzec 2013 (5)
Luty 2013 (4)
Styczeń 2013 (7)
Grudzień 2012 (9)
Listopad 2012 (5)
Październik 2012 (11)
Wrzesień 2012 (10)
Sierpień 2012 (7)
Lipiec 2012 (3)
Czerwiec 2012 (7)
May 2012 (8)
Kwiecień 2012 (3)
Marzec 2012 (4)
Luty 2012 (2)
Listopad 2011 (1)
Październik 2011 (1)
Lipiec 2011 (1)
Czerwiec 2011 (1)
Grudzień 2010 (1)
Listopad 2010 (6)
Październik 2010 (4)
Sierpień 2009 (1)