ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Parsęta 2012

Dodano: 2012-10-05

Parsęta 2012
W dniu 21 września 2012 roku na terenie po spółce Unicon, przy ulicy Świdwińskiej 21, odbyły się międzynarodowe ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „Parsęta 2012”.W ćwiczeniach udział wzięli strażacy z niemieckich jednostek ochotniczych z Wulkenzin i Blankensee, Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie, strażacy ochotnicy z Karlina i Rogowa, Sekcja Psów Poszukiwawczo-Ratowniczych przy OSP Wołczkowo, Sekcja Medyczna OSP Gryf ze Szczecina, Grupa Ratownictwa PCK z Koszalina, OSP Białogardzko-Koszaliński Klub Płetwonurków „North Divers”, Policja, Straż Miejska, Szpital Powiatowy w Białogardzie, Zintegrowane Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białogardzie. W pierwszej fazie ćwiczeń wybuchł pożar pozostałości porolnych, który opanowali wspólnie strażacy z Niemiec i KP PSP w Białogardzie. Następnie do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego i do dowódcy działań dotarła informacja o wybuchu w pobliskim budynku (traktowanym jako obiekt szkoły), w wyniku którego zawaleniu uległa część konstrukcji. W rumowisku strażacy odnaleźli, udzielili pomocy, a następnie ewakuowali poszkodowanych poza obiekt, gdzie namiot, w którym udzielano pierwszej pomocy medycznej, ustawiła Grupa Ratownictwa PCK z Koszalina, a transportem do szpitala zajęła się zespół karetki Szpitala Powiatowego w Białogardzie. Jednocześnie trwała akcja poszukiwawcza na zewnątrz, gdyż w powstałym po wybuchu zamieszaniu część dzieci rozbiegła się po okolicznym terenie. Z informacji od świadków wynikało, że kilkoro z nich przeszło na drugą stronę rzeki, przez most kolejowy, a dwie osoby próbowały pokonać wpław nurt rzeki i prawdopodobnie zaginęły w toni. W związku z powyższym do działań poszukiwawczych Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego zadysponował OSP BKKP North Divers (poszukiwania na i pod wodą), OSP Wołczkowo i OSP Gryf Szczecin (poszukiwania metodą biologiczną – psy ratownicze), OSP Karlino i Rogowo (poszukiwania konwencjonalne). Ćwiczenia zakończyły się pomyślnie, założone cele zostały osiągnięte, a wyciągnięte wnioski posłużą do dalszej pracy i doskonalenia umiejętności wykonawczych i współpracy wszystkich służb ratowniczych podczas zdarzeń. Szkoda jedynie, że w ćwiczeniach nie wzięły udziału Zespoły Ratownictwa Medycznego podległe Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie, czyli białogardzkie pogotowie ratunkowe. Mimo chęci miejscowych ratowników medycznych dyrekcja ze Szczecina nie widzi możliwości udziału w ćwiczeniach tłumacząc to przyczynami formalno-prawnymi. Mamy nadzieję, że w przyszłości, mimo przyczyn formalno-prawnych, znajdzie się więcej dobrej woli w Szczecinie i nasi medycy będą mogli wspólnie z innymi służbami ratowniczymi brać udział w ćwiczeniach, które pomogą jeszcze lepiej nieść pomoc mieszkańcom naszego powiatu i nie tylko.

Sporządził: Przemysław Zawadzki
Zdjęcia: KP PSP Białogard