ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Kompetentny Przewodnik Psa Ratowniczego

Dodano: 2013-01-19

Kompetentny Przewodnik Psa Ratowniczego

OSP Wołczkowo pozyskało środki na dofinansowanie szkolenia dla przewodników psów ratowniczych. Dzięki wsparciu finansowemu 4 przewodników mogło podnieść swoje kwalifikacje, pogłębić wiedzę nt. nowych rozwiązań podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych oraz doposażyć sprzęt i umundurowanie.

Szkolenie odbyło się w terminie 13-17.11.2012 r. w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.

Działania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.