ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

ZACHODNIOPOMORSKIE PSY RATOWNICZE

Dodano: 2013-06-10

ZACHODNIOPOMORSKIE PSY RATOWNICZE

Maj to intensywny okres dla zespołu. Przewodnicy psów ratowniczych uzupełniali swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych warsztatach oraz przystąpili do egzaminów klasy terenowej.

Dwóch przewodników z Sekcji Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wołczkowie rozpoczęło kurs instruktorski w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
w Krakowie, w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu. Przewodnicy z SPR OSP Wołczkowo są jedynymi przedstawicielami z województwa zachodniopomorskiego. Kurs ma na celu zdobycie uprawnień do pełnienia funkcji instruktora psów ratowniczych.

Jednocześnie 3 przewodników z SPR OSP Wołczkowo: uczestniczyło w warsztatach szkoleniowych dla przewodników psów ratowniczych. Tematem przewodnim warsztatów było szkolenie psa ratowniczego, rozwiązywanie problemów szkoleniowych poszczególnych psów oraz praca w grupach.

Zadania zostały zrealizowane w ramach wsparcia zadania publicznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Nasze 2 zespoły: Łukasz Mazur z psem Munro i Nina Bajerska z psem Kawka pomyślnie zdali egzaminy specjalności terenowej. Jako jedyny zespół w województwie zachodniopomorskim posiadamy 5 aktualnych licencji wydanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.