ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Konferencja "Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie"

Dodano: 2013-11-20

Konferencja "Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie"

Jeden z przedstawicieli OSP Wołczkowo reprezentował zespół na konferencji "Poszukiwanie osób zaginionych w Polsce i w Europie".

20 listopada w MSW rozpoczęła się dwudniowa konferencja poświęcona tematyce zaginięć dzieci oraz osób dorosłych w Polsce i w Europie. Dziś zaprezentowany został krajowy system Child Alert. W konferencji udział wzięli: Małgorzata Tusk, żona Prezesa Rady Ministrów, Marcin Jabłoński, podsekretarz stanu w MSW, nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji oraz przedstawiciele Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Celem konferencji jest wymiana i zebranie doświadczeń związanych z poszukiwaniem osób zaginionych, w szczególności dzieci. Podobnie jak w latach ubiegłych, pierwszy dzień konferencji poświęcony był tematyce zaginięć dzieci. Przedstawione zostały również doświadczenia innych państw w zakresie funkcjonowania systemu Child Alert w krajach Unii Europejskiej.

Child Alert jest systemem alarmowym, który w momencie uprowadzenia dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą. System angażuje w poszukiwanie zaginionych dzieci wszelkie dostępne kanały informacyjne, a wiadomość o zaginionym dziecku jest natychmiastowo rozpowszechniana. Wizerunek dziecka jest publikowany m.in. za pośrednictwem stacji telewizyjnych, radiowych, internetu. Tablice informacyjne znajdują się w miejscach publicznych m.in. na dworcach, lotniskach. System alarmowy Child Alert działa w 11 krajach Unii Europejskiej.

Podczas drugiego dnia konferencji będzie można zapoznać  się z działalnością Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP oraz z najnowszymi narzędziami poszukiwawczymi stosowanymi przez policję. W dalszej części spotkania uczestnicy konferencji będą mieli możliwość poznać działalność grup poszukiwawczo-ratowniczych w kraju oraz stosowane metody poszukiwawcze.

W trakcie konferencji po raz pierwszy zaprezentowany został spot reklamowy przygotowany w ramach promocji projektu „Uruchomienie systemu Child Alert w Polsce”, który rozpoczął szeroką kampanię medialną polskiego systemu Child Alert.

Konferencja adresowana jest do instytucji, których działalność związana jest  z poszukiwaniem osób zaginionych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, straże miejskie, grupy poszukiwawczo – ratownicze, fundacje i instytucje pozarządowe.

W konferencji udział biorą także przedstawiciele organizacji pozarządowych, służb publicznych i administracji państwowej z Polski i innych krajów europejskich, zajmujący się kwestiami związanymi z poszukiwaniem osób zaginionych.

Wspólna konferencja MSW i Fundacji ITAKA odbywa się po raz trzeci.

Szczegółowy program konferencji 20-21 listopada.

Obsługę systemu Child Alert i jego koordynację zapewni Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji. Centrum będzie odpowiedzialne także za nadzór oraz obsługę specjalnego numeru alarmowego Child Alert – 995. W skład Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych wchodzą funkcjonariusze, którzy posiadają doświadczenie i wiedzę z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych. Do głównych zadań centrum należy m.in. monitorowanie i analiza spraw dotyczących zaginięć osób, prowadzonych przez jednostki Policji; wsparcie eksperckie i analityczne w sprawach dotyczących osób zaginionych; nadzór nad prowadzonymi poszukiwaniami dotyczącymi zaginięć osób małoletnich oraz zapewnienie bezpośredniego udziału ekspertów centrum w poszukiwaniach tych osób; wspieranie jednostek Policji w prowadzonych działaniach poszukiwawczych, w szczególności przez Mobilne Centrum Wsparcia Poszukiwań; współpraca z osobami wyznaczonymi w komendach wojewódzkich Policji oraz Komendzie Stołecznej Policji do bieżącej współpracy z centrum; współpraca z grupami poszukiwawczo-ratowniczymi w Polsce, z organizacjami pozarządowymi, a także z policyjnymi jednostkami do spraw zaginięć innych państw.

Za uruchomienie systemu Child Alert w Polsce, decyzją szefa MSW w 2012 r., odpowiedzialna jest Policja.

Fundacja ITAKA prowadzi kampanię społeczną, dotyczącą postępowania rodziców i opiekunów w przypadku uprowadzenia lub zaginięcia dziecka w kontekście systemu Child Alert w Polsce. Fundacja ITAKA została wyłoniona do tego zadania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2012 r., w ramach otwartego konkursu ofert. Na realizację tego zadania fundacja otrzymała z MSW dotację w wysokości 100 tys. zł.

Projekt wdrożenia systemu Child Alert został sfinansowany w ramach programu Daphne III, a wysokość grantu wyniosła 97 376 EUR.

źródło: policja.pl

Archiwum

Luty 2023 (2)
Grudzień 2022 (3)
Listopad 2022 (4)
Październik 2022 (7)
Wrzesień 2022 (9)
Sierpień 2022 (1)
Czerwiec 2021 (2)
May 2021 (6)
Luty 2021 (2)
Listopad 2020 (1)
Październik 2020 (8)
Wrzesień 2020 (2)
Sierpień 2020 (1)
Lipiec 2020 (6)
Czerwiec 2020 (5)
May 2020 (9)
Kwiecień 2020 (1)
Marzec 2020 (3)
Luty 2020 (5)
Styczeń 2020 (4)
Grudzień 2019 (6)
Listopad 2019 (2)
Październik 2019 (4)
Wrzesień 2019 (3)
Sierpień 2019 (10)
Lipiec 2019 (4)
Czerwiec 2019 (5)
May 2019 (6)
Kwiecień 2019 (3)
Marzec 2019 (4)
Luty 2019 (9)
Styczeń 2019 (2)
Grudzień 2018 (3)
Listopad 2018 (8)
Październik 2018 (9)
Wrzesień 2018 (7)
Sierpień 2018 (2)
Lipiec 2018 (2)
Czerwiec 2018 (9)
May 2018 (11)
Kwiecień 2018 (5)
Marzec 2018 (8)
Luty 2018 (5)
Styczeń 2018 (6)
Grudzień 2017 (6)
Listopad 2017 (7)
Październik 2017 (10)
Wrzesień 2017 (7)
Sierpień 2017 (10)
Lipiec 2017 (7)
Czerwiec 2017 (10)
May 2017 (16)
Kwiecień 2017 (7)
Marzec 2017 (9)
Luty 2017 (3)
Styczeń 2017 (5)
Grudzień 2016 (6)
Listopad 2016 (7)
Październik 2016 (19)
Wrzesień 2016 (8)
Sierpień 2016 (10)
Lipiec 2016 (7)
Czerwiec 2016 (12)
May 2016 (5)
Kwiecień 2016 (7)
Marzec 2016 (6)
Luty 2016 (7)
Styczeń 2016 (2)
Grudzień 2015 (8)
Listopad 2015 (6)
Październik 2015 (10)
Wrzesień 2015 (4)
Sierpień 2015 (8)
Lipiec 2015 (10)
Czerwiec 2015 (12)
May 2015 (6)
Kwiecień 2015 (11)
Marzec 2015 (3)
Luty 2015 (4)
Styczeń 2015 (3)
Grudzień 2014 (3)
Listopad 2014 (6)
Październik 2014 (5)
Wrzesień 2014 (12)
Sierpień 2014 (9)
Lipiec 2014 (3)
Czerwiec 2014 (3)
May 2014 (6)
Kwiecień 2014 (2)
Marzec 2014 (1)
Luty 2014 (1)
Styczeń 2014 (1)
Grudzień 2013 (2)
Listopad 2013 (5)
Październik 2013 (8)
Wrzesień 2013 (5)
Lipiec 2013 (5)
Czerwiec 2013 (8)
May 2013 (3)
Kwiecień 2013 (4)
Marzec 2013 (5)
Luty 2013 (4)
Styczeń 2013 (7)
Grudzień 2012 (9)
Listopad 2012 (5)
Październik 2012 (11)
Wrzesień 2012 (10)
Sierpień 2012 (7)
Lipiec 2012 (3)
Czerwiec 2012 (7)
May 2012 (8)
Kwiecień 2012 (3)
Marzec 2012 (4)
Luty 2012 (2)
Listopad 2011 (1)
Październik 2011 (1)
Lipiec 2011 (1)
Czerwiec 2011 (1)
Grudzień 2010 (1)
Listopad 2010 (6)
Październik 2010 (4)
Sierpień 2009 (1)