ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

OSP Wołczkowo realizuje projekt:

OSP Wołczkowo realizuje projekt:
„Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo”

Projekt  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.

Celem projektu jest wzrost poziomu bezpieczeństwa na terenie Powiatu polickiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych czy poważnych awarii, ale także wzrost możliwości operacyjnych i skuteczności podejmowanych interwencji poszukiwawczo-ratunkowych na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. W związku z realizacją projektu wzrosną zdolności operacyjne Ochotniczej Straży Pożarnej Wołczkowo. W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca zamierza zakupić wóz pożarniczy wyposażony w nowoczesne systemy radiotelekomunikacji oraz GPS. Zakupiony wóz będzie jednym z najnowocześniejszych wozów pożarniczych w regionie zachodniopomorskim do podejmowania działań poszukiwawczo-ratowniczych. Ponadto zakupiony wóz pożarniczy będzie dostosowany do nowych typów zagrożeń, do których obecne zaplecze techniczne nie jest przygotowane. Należą do nich:

a) katastrofy budowlane,
b) wybuch gazu,
c) duże pożary (z wykorzystaniem kilku do kilkudziesięciu jednostek OSP),
d) wypadki drogowe,
e) osuwiska,
f) zaginięcia w szczególności dzieci, starszych ludzi w terenach leśnych,
g) koordynowanie działań poszukiwawczo-ratowniczych z wykorzystaniem systemu radiokomunikacji, GPS.

Część tych zdarzeń (jak np. katastrofy budowlane, pożary czy osuwiska) może być konsekwencją zmian klimatu np. zwiększone opady śniegu mogą spowodować odkształcenie i zawalenie konstrukcji dachu zakładu produkcyjnego a wysokie temperatury w okresie letnim wpływają na spadek wilgotności ściółki leśnej co zwiększa ryzyko pożarowe. W związku z tym planowanym efektem zakupienia wozu pożarniczego dostosowanego do różnych typów zagrożeń będzie adaptacja do zmian klimatu i zminimalizowanie ich skutków.

Wartość całkowita projektu wynosi 409 459,96 zł. 
Wkład Funduszy Europejskich wynosi 348 040,96 zł.
Dofinansowanie Gminy Dobra wynosi 61 419,00 zł.    Aktualności  - kliknij aby wejść na podstronę