ZACHODNIOPOMORSKA GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA OSP WOŁCZKOWO
GPR OSP WOŁCZKOWO
TELEFON ALARMOWY: +48 883 426 880
Menu

Współpracujemy z:

Podpisanie umowy z wykonawcą, 29.10.2016

Dodano: 2016-10-31

Podpisanie umowy z wykonawcą, 29.10.2016

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie podpisała umowę z firmą - Project112 sp. z o.o., wykonawcą wybranym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo”.

Po podpisaniu umowy przedstawiciele firmy Project 112 i przedstawiciele OSP Wołczkowo omawiali przebieg prac dotyczących realizacji zamówienia.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w projekt za pomoc i kibicowanie. Już nie długo nowy pojazd pojawi się w Wołczkowie!

Umowa została podpisana w ramach projektu „Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo”.

Projekt  jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu.


Zapraszamy na podstronę projektu!